ലീഗല്‍ കോര്‍ണര്‍

കെ എസ് ആര്‍ ടി സി നടത്തുന്ന സര്‍വീസുകളില്‍ യാത്രാ നിരക്കില്‍ ഇളവു ലഭിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെ ?

    കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി ബസ് സര്‍വീസുകളില്‍ യാത്രാ നിരക്കില്‍ ഇളവു ലഭിക്കുന്നത്

പുതിയ വാഹനങ്ങള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍ ഹാന്‍ഡ് ലിംഗ് ചാര്‍ജ്ജ് ഈടാക്കുന്നത് നിയമ വിരുദ്ധം

  ഷോറൂമില്‍ നിന്നും കാര്‍ വാങ്ങിയപ്പോള്‍ 3000 രൂപ ഹാന്‍ഡ് ലിംഗ് ചാര്‍ജ്ജ് ആയി ഈടാക്കിയതായി കാണുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ കാര്‍

You may have missed

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.