വിദേശികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വിരലടയാളം നല്‍കേണ്ടത് നിര്‍ബന്ധമാണോ? കുട്ടികളുടെ പ്രായ പരിധി എത്ര വയസ്സ് വരെയാണ്?

 

സൗദി അറേബ്യയില്‍ താമസിക്കുന്ന വിദേശികള്‍ അവരുടെ കുടുംബാഗങ്ങളുടെ വിരലടയാളം ജവാസാതില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് നിര്‍ബന്ധമാണ്‌. സ്ത്രാകളും കുട്ടികളും അടക്കം എല്ലാവരുടെയും വിരലടയാളം നല്‍കണം. ആര് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് ഇതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത്‌. 

 

You may have missed

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.