സൗദി തൊഴില്‍ നിയമം

NITAQAT: സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് മാറ്റത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങള്‍

നിതഖാത് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍ മന്ത്രാലയം സ്പോന്സരുടെ N.O.C ആവശ്യമില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് 2011 ജൂണ്‍ മാസത്തില്‍ ദമ്മാം ചേംബറില്‍ വെച്ചുള്ള

NITAQAT: ചുവപ്പ് വിഭാഗതിലുള്ളവരുടെ സ്പോന്സര്ഷിപ്പ്‌ മാറ്റം

സാധാരണ ഗതിയില്‍ സൗദി അറേബ്യയില്‍ സ്പോന്സര്ഷിപ്‌ മാറണമെന്നുന്ടെങ്കില്‍ പുതിയ വിസക്കാര്‍ക്ക് രണ്ടു വര്‍ഷം വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ

NITAQAT: നിതാഖാത്‌ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിള്ള വെബ്സൈറ്റുകള്‍ ?

നിതാഖാത്‌ വ്യവസ്ഥ ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ അതിനെ അറിയുന്നതിനും അതിലെ വ്യവസ്തകളെക്കുറിച്ചു പ്രവാസികള്‍ക്കും സ്വദേശികള്‍ക്കും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിനും വേണ്ടി രണ്ടു വെബ്സൈറ്റുകള്‍

NITAQAT: നിതാഖാത്‌ നടപ്പിലാക്കുന്നതില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച ?

യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു മടക്ക യാത്രയുടെ ആരംഭത്തില്‍ ആണ് ഇന്ന് പ്രവാസീ സമൂഹം നിലക്കുന്നത്. നവംബര്‍ 26 മുതല്‍

എന്താണ് നിതാഖാത്‌ വ്യവസ്ഥ?

ലോക സാമ്പത്തിക ഘടനയുടെ നെടുംതൂണുകളിലൊന്നായ ഗള്‍ഫ്‌ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സാമ്പത്തിക ശക്തിയായ സൗദി അറേബ്യയുടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വ്യാവസായിക

NITAQAT: വിദേശ തൊഴിലാളികളെ എങ്ങിനെ ബാധിക്കും?

വിദേശ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് മുന്‍പില്‍ സൗദി അറേബ്യയുടെ വാതിലുകള്‍ കൊട്ടിയടക്കാതെ സ്വദേശി യുവാക്കളുടെ തൊഴില്‍ സാധ്യത വര്‍ധിപ്പിക്കും എന്നതാണ് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.