Connect with us

HEALTH

ഡോക്ടർമാരുടെ ലൈംഗികമായ അതിർത്തികളെ കുറിച്ച്……..

Published

on

ഡോക്ടർ രോഗിയെ പീഡിപ്പിച്ചു, നഴ്‌സുമായി അവിഹിത ബന്ധം, മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി അരുതാത്ത ബന്ധങ്ങൾ, രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളെ തന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അധികമില്ലെങ്കിലും ഇടക്കൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. 

ഇവർക്ക് അങ്ങിനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ? ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ബാധകമായുള്ള നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും ഡോക്ടർമാർക്കും ബാധകമാണ്. 

എന്നാൽ അതിനൊക്കെ പുറമെ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുകയും ചികിൽസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈംഗികപരമായും സദാചാരപരമായും ഡോക്ടർമാർ പിന്തുടരേണ്ട ചില പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട്. അക്കാര്യം മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഡോക്ടർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ രോഗികളോട് മാത്രമല്ല , നഴ്സുമാരോട്, കീഴ്ജീവനക്കാരോട്, മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഇടപഴകേണ്ടി വരുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടതായ സദാചാരപരമായ ചില അതിർത്തി രേഖകൾ ഉണ്ട്. അങ്ങിനെയൊന്നുണ്ടോ എന്ന് പല ഡോക്ടർമാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

കാരണം ചിലപ്പോൾ നിയമപരമായി തെറ്റായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില പ്രവൃത്തികൾ ധാർമ്മികമായോ പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ചോ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതായി വന്നേക്കാം. ഉദാഹരണമായി തന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചികിത്സക്ക് വന്ന രോഗിയുമായോ, അല്ലെങ്കിൽ നഴ്‌സുമായോ മെഡിക്കൽ വിദ്യാര്ഥികളുമായോ ലൈംഗികമായ അടുപ്പമോ ബന്ധമോ പുലർത്തുന്നത് പരസ്പര സമ്മത പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നിയമ പരമായി അത് കുറ്റമല്ല. എന്നാൽ തൊഴിൽ പരമായി അത് ധാർമ്മികവും തൊഴിൽ സദാചാരത്തിന് എതിരുമാവുന്നു. ഇവിടെയാണ് സദാചാര അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായ മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന് അത്തരമൊരു നിയമാവലിയില്ല. ഇന്ത്യൻ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള ’ഗൈഡ്‌ലൈൻസ് ഓൺ സെക്ഷ്വൽ ബൗണ്ടറീസ് ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ്’ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശക നിയമാവലിയുണ്ട്. അതിൽ മേല്പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മേൽപറഞ്ഞ വ്യക്തികളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ അവലംബിക്കേണ്ട സദാചാര തത്വങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി എഴുതി റോളു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെയും മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  ധാർമ്മികമായി അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ പരമായ സദാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്‌സ് പിന്തുടരേണ്ട മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാണെന്ന് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഡോക്ടർമാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാംഗ്ളൂർ ഡിക്ലറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മെഡിക്കൽ മേഖലകളിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘവും ഇന്ത്യൻ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റിയും കൂട്ടായി രൂപം നൽകിയ ഒരു സദാചാര മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളാണിത്. അതിനെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഏറ്റെടുത്തു എന്നേയുള്ളൂ.

അതിൽ ഡോക്ടർമാർ പുലർത്തേണ്ട സദാചാരപരമായ പല കാര്യങ്ങളും അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്റെ രോഗിക്ക് ഏറ്റവും  തികച്ച പരിചരണം നൽകുക എന്നത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ധാർമ്മികമായ കടമയാണ്. അതിനിടയിലേക്ക് സെക്സ് കടന്നു വരുന്നത് വിശ്വാസത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. സ്ഥാനം കൊണ്ട് ഡോക്ടർക്കാണ് മേൽക്കൈ എന്നതിനാൽ അവളുമായോ അവനുമായോ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള സെക്ഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നത് ഡോക്ടറാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത്.

രോഗികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികമായ ചൂഷണവും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടറാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത്. ലൈംഗികം മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായോ, സാമൂഹികമായോ, ബിസിനസ് പരമായോ ഉള്ള ചൂഷണവും ഈ ബന്ധത്തിനിടയിൽ കടന്ന് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

രോഗികളുമായുള്ള പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും ഡോക്ടർമാർ ഒഴിവാക്കണം. ഇതിനായി രോഗി മുൻകൈ എടുത്താലും ഡോക്ടർ അതിന് വഴിപ്പെടുന്നത് ഒരു നല്ല മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ല. നിയമ പ്രകാരം അത് കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ലൈംഗിക അതിർത്തി ലംഘനമാണ് (Sexual Boundary Violations )

പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ അല്ലാതുള്ള എല്ലാ ലൈംഗിക കൃത്യങ്ങളും കുറ്റകൃത്യമാണ്. അത് ലൈംഗിക ചൂഷണമോ, ലൈംഗിക അതിക്രമമോ, ബലാൽസംഗമോ ആകാം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയാൻ ഡോക്ടർ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 

ഡോക്ടർമാർക്ക് അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി രോഗികളുടെ ശാരീരിക പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടി വരും. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തി നോട്സുകൾ എഴുതി രേഖയിലാക്കണം. ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കണം. ഭാവിയിൽ തെററിദ്ധാരണകൾ വരാതിരിക്കാൻ പരിശോധനാ കാര്യങ്ങൾ രോഗിയുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. തന്റെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലോ ഒരു ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ ദേഹ പരിശോധന നടത്താൻ പാടില്ല. 

ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി രോഗികളെ മയക്കി കിടത്തേണ്ടി വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഒരു നഴ്സ് നിർബന്ധമായും രോഗിക്കരുകിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അനസ്തേഷ്യ നൽകുന്നത് മുതൽ രോഗിക്ക് ബോധം തെളിയുന്നത് വരെ ആ നഴ്സ് രോഗിക്കരികിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ലൈംഗിക ചൂഷണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് കൂടിയാണ്. 

ഉത്തരവാദിത്വ പരമായിട്ടായിരിക്കണം ഡോക്ടർമാർ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ കൈകാര്യം  ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രൊഫഷന്റെ അതിർത്തികൾ അറിയാതെയാണെങ്കിലും പോലും മറികടക്കരുത്.

രോഗികളോട് മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും  ലൈംഗിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി രോഗി-ഡോക്ടർ ബന്ധം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.

ഈ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് വിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അത് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറും. ലൈംഗിക അതിർത്തി ലംഘന കേസുകളിൽ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തും. ആവശ്യമായ കേസുകൾ തൊഴിലിടങ്ങളില്മലൈംഗിക ചൂഷണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇന്റേണൽ കംപ്ലൈന്റ്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറും. 

മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസുകൾ പോലീസിൽ അറിയിക്കും. തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേൽ പറഞ്ഞ ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറും ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ലൈംഗിക കൃത്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോക്സോ നിയമ പ്രകാരം നിർബന്ധമായും പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കണം. 

പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഈ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡോക്ടർ-രോഗി ബന്ധത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇത് സഹപ്രവർത്തകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, മറ്റു പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. 

HEALTH

കേരളത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി ഗള്‍ഫ് രാജ്യത്തെ ദേശീയ പത്രം

Published

on

ഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് വ്യാപനവും മരണവും അതിരൂക്ഷമായി തുടരുമ്പോഴും ഓക്സിജന്‍ ഉല്‍പ്പാദനത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും ആസൂത്രണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും കേരളത്തെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി അറബ് ലോകത്തെ ദിനപത്രം. യു.എ.ഇ യില്‍ നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പ്രശസ്ത ഇംഗ്ലീഷ്‌ ദിനപത്രമായ ഖലീജ് ടൈംസാണ് കോവിഡ് കാലത്തെ കേരള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.

ഇന്ത്യയിലെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും ആരോഗ്യ രംഗം തകരുകയും അടിയന്തിര മെഡിക്കല്‍ സഹായം ലഭിക്കാതെയും ഉത്തരേന്ത്യയില്‍ ഓക്സിജന്‍ പോലും ലഭിക്കാതെയും മരിച്ചു വീഴുന്നവരുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ എങ്ങിനെ സംസ്കരിക്കണം എന്ന് പോലുമറിയാതെ അധികൃതര്‍ നിസ്സഹായരായി നില്‍ക്കുന്ന വേളയില്‍ കേരളത്തില്‍ സ്ഥിതിഗതികള്‍ ഇപ്പോഴും നിയന്ത്രനാധീനമാണ് എന്നാണ് ഖലീജ് ടൈംസ്‌ വിലയിരുത്തുന്നത്.

ഇന്ത്യയില്‍ ഓക്സിജന്‍ ഉല്‍പ്പാദനത്തില്‍ നിലവില്‍ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ച ഒരേ ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. വരും ദിവസങ്ങളില്‍ രോഗികള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചാലും ഉപയോഗത്തിന് ആവശ്യമായ് ഓക്സിജന്‍ കരുതല്‍ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്.

രാജ്യം മുഴുവന്‍ ഓക്സിജന്‍ ദൌര്‍ലഭ്യം മൂലം ഉഴലുമ്പോഴും കേരളമെന്ന കൊച്ചു സംസ്ഥാനം ഓക്സിജന്‍ ഉല്‍പ്പാദനത്തില്‍ കൃത്യമായ മുന്നൊരുക്കങ്ങളോടെ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിക്കുകയും സ്വന്തം ഉപയോഗത്തിന് ശേഷം അയല്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളായ തമിഴ്നാട്, ഗോവ, കര്‍ണ്ണാടക എന്നിവക്ക് സഹായമായി എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ആസൂത്രണത്തിന്റെയും ക്രൈസിസ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും മികച്ച ഉദാഹരണമാണെന്ന് പത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

കേരളത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നതോടൊപ്പം ദേശീയ തലത്തിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഖലീജ് ടൈംസ്‌. ദേശീയ തലത്തിലെ ഉല്‍പ്പാദനം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അടിയന്തിരാവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് പര്യാപ്തമല്ല. ഉല്‍പ്പാദനവും വിതരണവും തമ്മില്‍ സാരമായ അന്തരം നിലനില്‍ക്കുന്നു. പല ആശുഅപത്രികളിലും ഓക്സിജന്‍ ക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ്. ഓക്സിജന്‍ ലഭിക്കാതെ ആളുകള്‍ മരിച്ചു വീണു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്, ഹരിയാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ എല്ലാം തന്നെ രൂക്ഷമായ ഓക്സിജന്‍ ക്ഷാമത്തിന്റെ പിടിയിലാണ്. ആയിരങ്ങളാണ് ശ്വസമെടുക്കനാവാതെ വിഷമിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ ഓക്സിജന്‍ ലഭ്യമാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ള രോഗ ബാധിതരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ജീവന്‍ രക്ഷാ അടിയന്തിര സന്ദേശങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്നും ഖലീജ് ടൈംസ്‌ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

രാജ്യത്ത് സ്ഥിതിഗതികള്‍ നിയന്ത്രണാതീതമായി എന്നതിന്‍റെ തെളിവാണ് പരമോന്നത നീതിപീഠം പ്രശ്നത്തില്‍ ഇടപെടുകയും അടിയന്തിര നടപടികള്‍ എടുക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനു നിര്‍ദ്ദേശം കൊടുത്തതെന്നും പത്രം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

Continue Reading

HEALTH

ഇവരെ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവും.

Published

on

ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല എന്ന് പറയും.എന്നാൽ അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നവന് അതൊരു നിത്യ പരിഹാരമാണ്. അവന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും നിത്യ പരിഹാരം. രോഗം, പ്രേമ നൈരാശ്യം, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന തകർച്ച, പലയിടത്തും ഉണ്ടാകുന്ന തോൽവികൾ. എല്ലാവരുടെയും ധാരണ ഇതൊക്കെയാണ് സ്വയം ജീവനൊടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങള്‍ എന്നാണ്.

പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല യഥാർത്ഥ കാരണം. ഇതൊക്കെ നിരാശയുടെ പടുകുഴിയിലേക്ക് തള്ളി വിടുന്ന ചില ഘടകങ്ങള്‍ മാത്രമാണ്. പ്രധാന വില്ലന്‍ ഇതാണ് ‘മെന്റല്‍ ഡിപ്രഷന്‍ അഥവാ വിഷാദ രോഗം’. ഇതാണ് അടിസ്ഥാന കാരണം. ഇതില്ലാതെ ലോകത്ത് ഒരു സ്വയം ജീവനൊടുക്കലും നടക്കുന്നില്ല. സഡന്‍ പ്രോവോക്കേഷന്‍ ഒഴികെ.

ഓർമ്മിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാലത്ത് ഡിപ്രഷന്റെ പരിസരങ്ങളിലൂടെ നീങ്ങിയ വ്യക്തിയെന്ന നിലയിൽ വ്യക്തിപരമായ പരിചയവും എനിക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുണ്ട്. അതിന്റെ പരിണിതഫലം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും അടുത്തവർക്കും അറിയാം.

ഡിപ്രഷന്‍ എന്നത് വൈകാരികമായ തകർച്ചയോ അവസ്ഥയോ അല്ല. അതൊരു രോഗമാണ്. തലച്ചോറിലെ ചില രാസ വസ്തുക്കളുടെ കൂടുതലോ കുറവോ മാറ്റങ്ങളോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം. എന്ത് കൊണ്ട് ഇത്തരം രാസ പരിണാമങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു അഥവാ അതിന്റെ ശരിയായ ഏക കാരണം എന്താണ് എന്ന് ഒരു മെഡിക്കല്‍ സയൻസും വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല. മൾട്ടിപ്പിൾ ഫാക്റ്റോറിയല്‍ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒഴിവാകും.

ഉറക്കമില്ലായ്മ, വിശപ്പ്‌ ഇല്ലായ്മ, നിരാശാ ബോധം, തളര്ച്ച, ക്ഷീണം, ജോലിയില്‍ ശ്രദ്ധക്കുറവ്, അസ്വസ്ഥത, വിനോദങ്ങളോട് ഉള്ള താല്പര്യം ഇല്ലായ്മ ഇതൊക്കെ വിഷാദത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ ആണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചാല്‍ രോഗമോ, തകരാറോ ശരീരത്തില്‍ ഉള്ളതായി കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കില്ല.

ശാരീരികമായി പുറത്തു കാണാത്ത അസുഖമായതിനാല്‍ ഇവിടെ ആരും അതിന് ചികിത്സ തേടുന്നില്ല. അനുഭവിക്കുന്നവന്‍ അറിയുന്നില്ല ഇത് രോഗമാണെന്ന്. കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അറിയുന്നില്ല ഇത് രോഗമാണെന്ന്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനു ചികിത്സയും ലഭിക്കില്ല. ഇനി അസുഖമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാല്‍ തന്നെ രോഗിയോ കുടുംബക്കാരോ അതിന് തുനിയില്ല. കാരണം സമൂഹം പിന്നീടവനെ മാനസിക രോഗി എന്ന് വിളിക്കും.

രോഗിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ‘ബ്ലൂ പിരീഡ് എന്നാണ് വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തില്‍ വിളിപ്പേര്.
ഈ ചികിത്സ ലഭിക്കാതെ ഈ കാലഘട്ടം പിന്നിട്ടാല്‍ പിന്നീട് ഇയാള്‍ കടക്കുന്നത് കടുത്ത വിഷാദ രോഗമെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ‘അക്യൂട്ട് ഡിപ്രഷന്‍’’ എന്ന ഘട്ടത്തിലേക്കാണ്.

ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ചികിത്സ അത്യാവശ്യമാണ്. അതായത് അയാള്‍ ഒരു സൈക്യാട്രിക് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനില്‍ ആണ്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചികിത്സ തുടങ്ങണം. ഷോക്ക് വരെ ചിലപ്പോള്‍ നല്കേണ്ടി വരും. എങ്കിലും അവരെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാം. അല്ലാത്ത പക്ഷം സുശാന്ത് സിങ്ങുമാർ ആവർത്തിക്കും.

ഇത് പോലുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃദ് വലയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കോ കുടുംബക്കാർക്കോ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കൂ. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആ പാവത്തിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും ഒറ്റപ്പെടുത്തിയും മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കും. നിശബ്ദമായി.

അഡ്വ.ഷിയാസ് കുഞ്ഞിബാവ.

 

Continue Reading

HEALTH

കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കൂ.

Published

on

കൊറോണ വ്യാപനം തടയാനായി ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗം കൈകൾ ഇടക്കിടെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക എന്നതാണ്. ഇതിന് സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മറ്റും പ്രചാരം നൽകിയതോടെ ഇതിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു കിട്ടാനില്ലാതെയായി.

ഈ അവസരത്തിൽ പലരും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അനായാസം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനാൽ ഇന്റർനെറ്റിലും യൂട്യുബിലും നോക്കി പലരും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.

ഇവിടെ പലർക്കും അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്ന ഐസോപ്രൊപിൽ ആൽക്കഹോളിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ അബദ്ധം സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അതിൽ ചേർക്കുന്ന ആൽക്കഹോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഐസോപ്രൊപിൽ ആൽക്കഹോൾ (Isopropyl അല്ലെങ്കിൽ Isopropanol Alcohol) ആണ് പ്രധാന ഘടകമായി വേണ്ടത്.

മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഗ്ലിസറിൻ, അലോവേര (കറ്റാർ വാഴ) ജെൽ എന്നിവയാണ്. ഇവയെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അലോവേര ജെൽ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഒറിജിനൽ അലോവേര തൊലി നീക്കി അതിനുള്ളിലുള്ള ജെൽ ഉപയോഗിക്കാം.

ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഐസോപ്രൊപിൽ ആൽക്കഹോൾ പത്ത് ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് രണ്ടു സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിക്കുക. അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ആ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് അലോവേര ജെൽ ഒഴിക്കുക. അതും അഞ്ചു മിനിറ്റോളം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു.

നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അളവിന് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മിശ്രിതങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ അളവിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അലോവേര ജെല്ലിന് പകരം ഒറിജിനൽ അലോവേര (കറ്റാർ വാഴ) ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചേരുവകളിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം. ഒറിജിനൽ അലോവേരയുടെ മനം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കഹോളിന്റെ അളവാണ്. ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന 70 ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ ഐസോപ്രൊപിൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് മറ്റു ഘടകങ്ങളുടെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ 50 ശതമാനം വരെ താഴെയാകുന്നു. അത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കില്ല. ഇന്റർനെറ്റിലും യുട്യൂബിലും നോക്കി ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അബദ്ധം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത് പോലെ ഡ്രിങ്കിങ്‌ ആൽക്കഹോൾ പോലെയുള്ളതും ചേർക്കരുത്.

ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടത് 99.9 ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ ഐസോപ്രൊപിൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റു ഘടകങ്ങളുടെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ 60 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിൽ ഉണ്ടാകൂ. എങ്കിലേ കൈകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കൂ. അത് കൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ അളവിൽ അടങ്ങിയ ആൽക്കഹോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുക.

Continue Reading
LATEST4 months ago

ആ വഴിയും അടയുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ലെവി കൊടുത്ത് സൗദിയില്‍ ഇനി മുന്നോട്ടു പോകാന്‍ സാധിക്കില്ല.

LATEST4 months ago

സൗദിയിലെ നിതാഖാത് വിദേശികളുടെ തൊഴില്‍ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ വേണ്ടി മാത്രം തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയല്ല.

LATEST4 months ago

എം എസ് എഫിന് രാജ്യ തലസ്ഥാനത്ത് ദേശീയ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ്. ദേശീയ തലത്തില്‍ സംഘടന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കലും ശക്തിപ്പെടുത്തലും ലക്‌ഷ്യം

LATEST6 months ago

വിസിറ്റ്-പുതിയ വിസക്കാര്‍ക്ക് അപ്ഡേഷന്‍, യാത്ര മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം, 93 അംഗീകൃത പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങള്‍: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍

LATEST6 months ago

സൗദിയില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് ഇല്ലെങ്കില്‍ പിഴ?, തവക്കല്‍ന, അബ്ഷീര്‍: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍.

LATEST6 months ago

സൗദിയിലേക്ക് നഴ്സുമാര്‍ മാന്‍പവര്‍ സപ്ലൈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി പോകുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക

LATEST6 months ago

ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ്, റീ എന്‍ട്രി, ഇലക്ട്രോണിക് തൊഴില്‍ കരാര്‍, ഒരു ലക്ഷം റിയാല്‍ പിഴ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

LATEST6 months ago

സൗദിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവാസികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി

LATEST6 months ago

സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു ആവശ്യപ്പെട്ട ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് സംശയങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍ .

LATEST6 months ago

സൗദി ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം. വിസിറ്റിംഗ് വിസ, പുതിയ വിസ, റീ എന്‍ട്രിയില്‍ പോകുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

LATEST6 months ago

സൗദി ചാര്‍ട്ടേഡ്‌ ഫ്ലൈറ്റ്‌, ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍, ബോര്‍ഡര്‍ നമ്പര്‍, എയര്‍പോര്‍ട്ട് പരിശോധന, ഫൈനല്‍ എക്സിറ്റ്: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

LATEST6 months ago

അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ്, തവക്കല്‍നയില്‍ നോണ്‍ ഇമ്മ്യൂണ്‍, സൗദി കര്‍ഫ്യൂ: സൗദി പ്രവാസികളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി

LATEST6 months ago

സിഹത്തി, തവക്കല്‍ന, ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ്, രാജകാരുണ്യം, ഇഖാമ പുതുക്കല്‍: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

LATEST6 months ago

“വന്‍ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് പഠിക്കാന്‍ ഏറെയുള്ള ജീവിതം”. ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ വിജയ രഹസ്യങ്ങള്‍ പങ്കു വെക്കുന്ന ഓര്‍മ്മ കുറിപ്പ്.

LATEST7 months ago

സൗദിയില്‍ ഒമിക്രോണ്‍ ആരോഗ്യ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ വിദേശികളുടെ യാത്രാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലക്കും

Trending

error: Content is protected !!