Connect with us

HEALTH

ഡോക്ടർമാരുടെ ലൈംഗികമായ അതിർത്തികളെ കുറിച്ച്……..

Published

on

ഡോക്ടർ രോഗിയെ പീഡിപ്പിച്ചു, നഴ്‌സുമായി അവിഹിത ബന്ധം, മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി അരുതാത്ത ബന്ധങ്ങൾ, രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളെ തന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അധികമില്ലെങ്കിലും ഇടക്കൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. 

ഇവർക്ക് അങ്ങിനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ? ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ബാധകമായുള്ള നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും ഡോക്ടർമാർക്കും ബാധകമാണ്. 

എന്നാൽ അതിനൊക്കെ പുറമെ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുകയും ചികിൽസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈംഗികപരമായും സദാചാരപരമായും ഡോക്ടർമാർ പിന്തുടരേണ്ട ചില പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട്. അക്കാര്യം മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഡോക്ടർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ രോഗികളോട് മാത്രമല്ല , നഴ്സുമാരോട്, കീഴ്ജീവനക്കാരോട്, മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഇടപഴകേണ്ടി വരുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടതായ സദാചാരപരമായ ചില അതിർത്തി രേഖകൾ ഉണ്ട്. അങ്ങിനെയൊന്നുണ്ടോ എന്ന് പല ഡോക്ടർമാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

കാരണം ചിലപ്പോൾ നിയമപരമായി തെറ്റായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില പ്രവൃത്തികൾ ധാർമ്മികമായോ പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ചോ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതായി വന്നേക്കാം. ഉദാഹരണമായി തന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചികിത്സക്ക് വന്ന രോഗിയുമായോ, അല്ലെങ്കിൽ നഴ്‌സുമായോ മെഡിക്കൽ വിദ്യാര്ഥികളുമായോ ലൈംഗികമായ അടുപ്പമോ ബന്ധമോ പുലർത്തുന്നത് പരസ്പര സമ്മത പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നിയമ പരമായി അത് കുറ്റമല്ല. എന്നാൽ തൊഴിൽ പരമായി അത് ധാർമ്മികവും തൊഴിൽ സദാചാരത്തിന് എതിരുമാവുന്നു. ഇവിടെയാണ് സദാചാര അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായ മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന് അത്തരമൊരു നിയമാവലിയില്ല. ഇന്ത്യൻ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള ’ഗൈഡ്‌ലൈൻസ് ഓൺ സെക്ഷ്വൽ ബൗണ്ടറീസ് ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ്’ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശക നിയമാവലിയുണ്ട്. അതിൽ മേല്പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മേൽപറഞ്ഞ വ്യക്തികളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ അവലംബിക്കേണ്ട സദാചാര തത്വങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി എഴുതി റോളു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെയും മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  ധാർമ്മികമായി അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ പരമായ സദാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്‌സ് പിന്തുടരേണ്ട മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാണെന്ന് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഡോക്ടർമാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാംഗ്ളൂർ ഡിക്ലറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മെഡിക്കൽ മേഖലകളിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘവും ഇന്ത്യൻ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റിയും കൂട്ടായി രൂപം നൽകിയ ഒരു സദാചാര മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളാണിത്. അതിനെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഏറ്റെടുത്തു എന്നേയുള്ളൂ.

അതിൽ ഡോക്ടർമാർ പുലർത്തേണ്ട സദാചാരപരമായ പല കാര്യങ്ങളും അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്റെ രോഗിക്ക് ഏറ്റവും  തികച്ച പരിചരണം നൽകുക എന്നത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ധാർമ്മികമായ കടമയാണ്. അതിനിടയിലേക്ക് സെക്സ് കടന്നു വരുന്നത് വിശ്വാസത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. സ്ഥാനം കൊണ്ട് ഡോക്ടർക്കാണ് മേൽക്കൈ എന്നതിനാൽ അവളുമായോ അവനുമായോ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള സെക്ഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നത് ഡോക്ടറാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത്.

രോഗികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികമായ ചൂഷണവും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടറാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത്. ലൈംഗികം മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായോ, സാമൂഹികമായോ, ബിസിനസ് പരമായോ ഉള്ള ചൂഷണവും ഈ ബന്ധത്തിനിടയിൽ കടന്ന് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

രോഗികളുമായുള്ള പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും ഡോക്ടർമാർ ഒഴിവാക്കണം. ഇതിനായി രോഗി മുൻകൈ എടുത്താലും ഡോക്ടർ അതിന് വഴിപ്പെടുന്നത് ഒരു നല്ല മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ല. നിയമ പ്രകാരം അത് കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ലൈംഗിക അതിർത്തി ലംഘനമാണ് (Sexual Boundary Violations )

പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ അല്ലാതുള്ള എല്ലാ ലൈംഗിക കൃത്യങ്ങളും കുറ്റകൃത്യമാണ്. അത് ലൈംഗിക ചൂഷണമോ, ലൈംഗിക അതിക്രമമോ, ബലാൽസംഗമോ ആകാം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയാൻ ഡോക്ടർ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 

ഡോക്ടർമാർക്ക് അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി രോഗികളുടെ ശാരീരിക പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടി വരും. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തി നോട്സുകൾ എഴുതി രേഖയിലാക്കണം. ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കണം. ഭാവിയിൽ തെററിദ്ധാരണകൾ വരാതിരിക്കാൻ പരിശോധനാ കാര്യങ്ങൾ രോഗിയുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. തന്റെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലോ ഒരു ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ ദേഹ പരിശോധന നടത്താൻ പാടില്ല. 

ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി രോഗികളെ മയക്കി കിടത്തേണ്ടി വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഒരു നഴ്സ് നിർബന്ധമായും രോഗിക്കരുകിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അനസ്തേഷ്യ നൽകുന്നത് മുതൽ രോഗിക്ക് ബോധം തെളിയുന്നത് വരെ ആ നഴ്സ് രോഗിക്കരികിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ലൈംഗിക ചൂഷണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് കൂടിയാണ്. 

ഉത്തരവാദിത്വ പരമായിട്ടായിരിക്കണം ഡോക്ടർമാർ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ കൈകാര്യം  ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രൊഫഷന്റെ അതിർത്തികൾ അറിയാതെയാണെങ്കിലും പോലും മറികടക്കരുത്.

രോഗികളോട് മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും  ലൈംഗിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി രോഗി-ഡോക്ടർ ബന്ധം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.

ഈ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് വിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അത് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറും. ലൈംഗിക അതിർത്തി ലംഘന കേസുകളിൽ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തും. ആവശ്യമായ കേസുകൾ തൊഴിലിടങ്ങളില്മലൈംഗിക ചൂഷണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇന്റേണൽ കംപ്ലൈന്റ്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറും. 

മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസുകൾ പോലീസിൽ അറിയിക്കും. തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേൽ പറഞ്ഞ ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറും ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ലൈംഗിക കൃത്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോക്സോ നിയമ പ്രകാരം നിർബന്ധമായും പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കണം. 

പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഈ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡോക്ടർ-രോഗി ബന്ധത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇത് സഹപ്രവർത്തകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, മറ്റു പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. 

HEALTH

കൊറോണ വ്യാപനം തടയാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കൂ.

Published

on

കൊറോണ വ്യാപനം തടയാനായി ഏറ്റവും മികച്ച മാർഗ്ഗം കൈകൾ ഇടക്കിടെ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക എന്നതാണ്. ഇതിന് സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും മറ്റും പ്രചാരം നൽകിയതോടെ ഇതിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞു കിട്ടാനില്ലാതെയായി.

ഈ അവസരത്തിൽ പലരും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അനായാസം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനാൽ ഇന്റർനെറ്റിലും യൂട്യുബിലും നോക്കി പലരും ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.

ഇവിടെ പലർക്കും അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കുന്ന ഐസോപ്രൊപിൽ ആൽക്കഹോളിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ അബദ്ധം സംഭവിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ അതിൽ ചേർക്കുന്ന ആൽക്കഹോളിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ്.

ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. ഐസോപ്രൊപിൽ ആൽക്കഹോൾ (Isopropyl അല്ലെങ്കിൽ Isopropanol Alcohol) ആണ് പ്രധാന ഘടകമായി വേണ്ടത്.

മറ്റുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഗ്ലിസറിൻ, അലോവേര (കറ്റാർ വാഴ) ജെൽ എന്നിവയാണ്. ഇവയെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നതാണ്. അലോവേര ജെൽ വേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് ഒറിജിനൽ അലോവേര തൊലി നീക്കി അതിനുള്ളിലുള്ള ജെൽ ഉപയോഗിക്കാം.

ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആദ്യം ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഐസോപ്രൊപിൽ ആൽക്കഹോൾ പത്ത് ടീസ്പൂൺ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് രണ്ടു സ്പൂൺ ഗ്ലിസറിൻ ഒഴിക്കുക. അത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക. ആ മിശ്രിതത്തിലേക്ക് അലോവേര ജെൽ ഒഴിക്കുക. അതും അഞ്ചു മിനിറ്റോളം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇത്ര മാത്രമേ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു.

നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട അളവിന് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മിശ്രിതങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ അളവിൽ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അലോവേര ജെല്ലിന് പകരം ഒറിജിനൽ അലോവേര (കറ്റാർ വാഴ) ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചേരുവകളിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കണം. ഒറിജിനൽ അലോവേരയുടെ മനം ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർക്ക് എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ്.

ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആൽക്കഹോളിന്റെ അളവാണ്. ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്ന 70 ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ ഐസോപ്രൊപിൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് പലരും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് മറ്റു ഘടകങ്ങളുടെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ 50 ശതമാനം വരെ താഴെയാകുന്നു. അത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കില്ല. ഇന്റർനെറ്റിലും യുട്യൂബിലും നോക്കി ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഈ അബദ്ധം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത് പോലെ ഡ്രിങ്കിങ്‌ ആൽക്കഹോൾ പോലെയുള്ളതും ചേർക്കരുത്.

ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടത് 99.9 ശതമാനം ആൽക്കഹോൾ അടങ്ങിയ ഐസോപ്രൊപിൽ ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റു ഘടകങ്ങളുടെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ 60 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ ആൽക്കഹോൾ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസറിൽ ഉണ്ടാകൂ. എങ്കിലേ കൈകൾ കഴിയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ലഭിക്കൂ. അത് കൊണ്ട് ആൽക്കഹോൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ അളവിൽ അടങ്ങിയ ആൽക്കഹോൾ തന്നെ ചോദിച്ചു വാങ്ങുക.

Continue Reading

HEALTH

കേരളത്തിന് ഭയമില്ല കൊറോണയെ, ലോകം കണ്ടു പഠിക്കുക ഞങ്ങളെ.

Published

on

ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടായത്ത് കേരളത്തിലാണ്. ആ സമയത്ത് കേരളം നടത്തിയ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചത് കേരളത്തിലെ മാത്രം ജനങ്ങളായിരുന്നില്ല, ലോകമായിരുന്നു.

കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും, ഉദ്യോഗസ്ഥരും വളണ്ടീയർമാരും മുതൽ സാധാരണ ജനങ്ങളും വരെ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരു ടീമായി പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമാണ് ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ ഉദാഹരണമായി മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ. കൊറോണ വാഴാത്ത സ്ഥലമായി കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചത് ഇവരൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു.

അടിമുതൽ മുടിവരെ ടീം വർക്ക് ആണ് നടക്കുന്നത്. മികച്ച ‌നേതൃത്വം ടീമിനെ ആവശ്യം കൊള്ളിക്കുന്നു. അധികൃതരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വകവെക്കാതെ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തു കൊണ്ടുതന്നെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ഹൈ റിസ്കുള്ള പലയിടങ്ങളിലും നേരിട്ട് സന്ദർശനം നടത്തിയത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കാൻ മികച്ച നേത്യുത്വം ഉള്ളപ്പോൾ എന്ത് കൊണ്ട് തനിക്ക് മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൂടാ എന്ന മോട്ടിവേഷൻ പലരിലും സുഷ്ടിക്കാൻ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഭാവിയിലെ രോഗബാധ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് കേരളം കണ്ട മാതൃക അഭിനന്ദനീയമായി. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ രോഗബാധിതരെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുമായി വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി അവർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയത് മുതൽ അധികൃതരുടെ അടുക്കൽ എത്തുന്നത് വരെയുള്ള വിശദമായ റൂട്ട്മാപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി. രോഗിയുടെ ഓരോ നീക്കവും ട്രാക്ക് ചെയ്ത പുറത്ത് വിട്ട രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ആയിരുന്നവർ കണ്ടെത്താൻ സഹായകമായി. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരിട്ട് ഒരിക്കലും കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ലാത്ത പലരെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ മുന്നിലെത്തിക്കാൻ റൂട്ട്മാപ്പ് തന്ത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞു.

ഏകാന്ത നിരീക്ഷണത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചവർക്ക് മികച്ച മാനസിക പിന്തുണയാണ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നൽകിയത്. രോഗിയുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഹോട്ട്ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചു. പലവട്ടം കൗൺസലിംഗ് നൽകി ശക്തമായ മാനസിക പിന്തുണ നൽകി. ഈ കൗൺസലിംഗ് 25 ദിവസത്തെ ഐസൊലേഷനിൽ തന്നിൽ മികച്ച മാനസിക ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ തന്നെ സഹായിച്ചുവെന്ന് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൊറോണവൈറസ് രോഗി തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

രോഗികളെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരെയും വിദേശത്ത് നിന്ന് എത്തുന്നവരെയും കണ്ടു പിടിക്കുന്നതിന് ആശാ വർക്കർമാരും കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരും വരെ പ്രവർത്തിച്ചു. വൈറസ് ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരുടെ വിവരങ്ങൾ അവർ അധികൃതർക്ക് ലഭ്യമാക്കി. ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ വീടുകളിൽ ഐസൊലേഷന് വേണ്ടി ബോധവാന്മാരാക്കി. ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ ടീമിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി തന്നെ അവർ നിശബ്ദ പ്രവർത്തനം നടത്തി.

ഐസൊലേഷനിൽ ഉള്ളവർ വീടുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് ഇവർ ഉറപ്പ് വരുത്തി. ഹെൽത്ത് വർക്കറും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും വളണ്ടിയറും അടക്കമുള്ള സംഘം ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ ഉള്ളവരുടെ സ്റ്റാറ്റസുകൾ നിരന്തരം പുതുക്കി കൊണ്ടിരുന്നു.

രോഗബാധിതരെന്ന് കണ്ടെത്തിയവർ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തത് രോഗികൾക്ക് അസൗകര്യമോ അപ്രീതിയോ തോന്നാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു. അവർക്കായി മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുത്തു. അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണവും, വൈഫൈയും വരെ നൽകി സന്തോഷവാന്മാരാക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രിയും ആരോഗ്യ മന്ത്രിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥയും രോഗികളുടെ അവസ്ഥയും നൽകി വരുന്ന ചികിത്സയും എടുക്കേണ്ട മുന്നറിയിപ്പുകളുമെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും നൽകി ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കുകയും അനാവശ്യ ഭീതിയിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കുകയും ചെയ്തു. ആവശ്യമായ സമയത്ത് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഊഹാപോഹങ്ങളും കിംവദന്തികളും പ്രചരിക്കുന്നതിന് തടയിട്ടു.

രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി സ്‌കൂളുകളും മദ്രസകളും അടച്ചിട്ടതും ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷകൾ ഒഴിവാക്കിയതും കുട്ടികളിലൂടെയുള്ള രോഗവ്യാപനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നതിന് തടയിട്ടു.

ആവശ്യവുമായ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടും അയാൾ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉളവർ കേരളത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയാനായി തമിഴ്‌നാട്, കർണ്ണാടക അതിർത്തികളിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും വാഹന പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കി. ട്രെയിനുകളും പരിശോധിക്കുന്നു. ഒരു പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫും, ഒരു പോലീസുകാരനും, ഒരു വളണ്ടീയരും അടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് പരിശോധനകൾക്ക് നേത്യുത്വം കൊടുക്കുന്നത്.

രോഗവാഹകരാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അതിഥി സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ മികച്ച ബോധവൽക്കരണം നടത്തി. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതർ ലേബർ ക്യാംപുകൾ സന്ദർശിച്ചു. ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനും പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാനും രോഗികളെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും രോഗവ്യാപന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനുമുള്ള ബോധവത്കരണം നടത്തി.

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം പോലീസ് അധികൃതരും ടീമായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു. കൊറോണ സംബന്ധിച്ച വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ പോലീസ് തടഞ്ഞു. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി. വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തിയവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതോടെ കൊറോണ സംബന്ധിച്ച വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾക്കും കിംവദന്തികൾക്കും ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കും കേരളത്തിൽ വലിയ ഒരളവോളം കുറവുണ്ടായി.

ലോകത്തെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന ഈ മഹാമാരി പലയിടത്തും കനത്ത നാശം വിതച്ച് മുന്നേറുകയാണ്. ഇറാനിലും ഇറ്റലിയിലും തുടങ്ങി ലോകത്തിന്റെ പലയിടത്തും സംഹാര താണ്ഡവമാടുകയാണ് ഈ വൈറസ്. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയില്ല. അവരുടെ ടീം ഈ നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസ് എങ്ങിനെ വാഴാൻ?

Continue Reading

HEALTH

2019 ൽ സൗദിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഓർഡർ ചെയ്ത 10 ഭക്ഷണങ്ങൾ.

Published

on

സൗദി അറേബ്യയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഓർഡർ ചെയ്ത ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പട്ടിക യൂബർ ഈറ്റസ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

യൂബർ ഈറ്റസിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2019 ൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഷവർമയാണ്.

രണ്ടാം സ്ഥാനം പിസക്കും മൂന്നാം സ്ഥാനം ഫലാഫലിനുമാണ്.

ഹല്ലൂമി, ഹമ്മൂസ്, തേൻ തുടങ്ങിയവയും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഓർഡർ ചെയ്ത വിഭവങ്ങളാണ്.

വെജിറ്റേറിയൻ വിഭവങ്ങളും പ്രോട്ടീൻ വിഭവനകളും ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് 2019 ലെ പുതുമ.

2019 യൂബർ ഈറ്റസ് സൗദി അറേബ്യ പട്ടിക.

1. ഷവർമ.
2. പിസ്സ
3. ഫലാഫൽ
4. ഗാർലിക്
5. ഹല്ലൂമി
6. ഹമ്മൂസ്
7. പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ
8. തേൻ
9. ക്വിനോയ
10. പ്രോട്ടീൻ വിഭവങ്ങൾ.

Continue Reading
LATEST4 hours ago

സൗദിയിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ കാക്കകളുടെ വീഡിയോയുടെ സത്യമെന്ത്?

LATEST12 hours ago

വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം യാഥാർഥ്യത്തിലേക്ക്.

LATEST2 days ago

സൗദിയിൽ സാപ്റ്റ്‌കോ സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുന്നു.

LATEST3 days ago

സ്വദേശിയുടെ ഇതു പോലൊരു പ്രതികരണം സൗദിയിൽ അപൂർവ്വം.

LATEST3 days ago

ഈ വിവാഹം സൗദിയിൽ ചരിത്രമായി.

LATEST4 days ago

സൗദിയിൽ വ്യാഴം മുതൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ. ജൂൺ 21 മുതൽ രാജ്യം സാധാരണ നിലയിലാകും.

LATEST4 days ago

ഒരു പ്രവാസിക്കും ഇത് പോലൊരു അവസ്ഥ ഇനി ഉണ്ടാവാതിരിക്കട്ടെ.

LATEST4 days ago

പുതിയ തന്ത്രങ്ങളും നയങ്ങളും വ്യാഴാഴ്ച മുതലെന്ന് സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രി.

LATEST4 days ago

സാമ്പത്തികമായി കഴിവില്ലാത്ത പ്രവാസികൾക്ക് ടിക്കറ്റ് നൽകുമെന്ന് കോടതിയിൽ സർക്കാർ ഉറപ്പ്.

LATEST4 days ago

സൗദിയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാം, വ്യായാമത്തിനായി.

LATEST6 days ago

എന്താണ് നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ പ്രവാസികളോട് ഇങ്ങിനെ പെരുമാറുന്നത്?

LATEST6 days ago

കൂടുതലൊന്നും എഴുതാൻ വയ്യ. കരഞ്ഞു പോകും. ഇതനുഭവിച്ചവർക്കേ അറിയൂ ഇതിന്റെ ദുരിതം.

LATEST6 days ago

രാജ്യത്തെ സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും സൽമാൻ രാജാവിന്റെ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ

LATEST6 days ago

ഇത് പ്രവാസ ലോകത്തെ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെ പുതിയൊരധ്യായം.

LATEST7 days ago

നോട്ടുകളും കോയിനുകളും ഇരുപത് ദിവസം വരെ.

LATEST2 weeks ago

ചില പ്രവാസി മലയാളികൾ അങ്ങിനെയാണ്. അത്ഭുതപ്പെടുത്തും.

LATEST2 weeks ago

വിശുദ്ധ റമദാനിൽ സൗദി യുവാവിന്റെ അവിശ്വസനീയമായ രക്ഷപ്പെടൽ.

LATEST2 weeks ago

സൗദി പ്രവാസികളുടെ ശ്രദ്ധക്ക്. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വലിയൊരു അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാം.

LATEST1 week ago

നാട്ടിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സൗദി പ്രവാസികൾ പിഴ ഒഴിവാക്കാൻ ഇക്കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

LATEST3 weeks ago

കോവിഡിന് മുൻപുള്ള കാലത്തേക്ക് ഇനി സൗദി അറേബ്യ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകില്ല. നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനിവാര്യം.

LATEST1 week ago

സൗദി പ്രവാസികൾ ഈ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി അനുസരിക്കുക.

LATEST1 week ago

ഇടപാടുകാരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി സൗദി ബിസിനസുകാരൻ.

LATEST1 week ago

ഒരു രാജ്യവും ഇതുവരെ ഇവരോട് ഇത് പോലെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. സൗദി നിലപാടിന് ബഹുമാനം.

LATEST6 days ago

കൂടുതലൊന്നും എഴുതാൻ വയ്യ. കരഞ്ഞു പോകും. ഇതനുഭവിച്ചവർക്കേ അറിയൂ ഇതിന്റെ ദുരിതം.

KERALA4 weeks ago

ഇങ്ങിനെയുള്ള മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങിനെ തോൽക്കാനാണ് ?

LATEST1 week ago

ഇനിയും അറിയാത്ത സൗദി പ്രവാസികൾ നിർബന്ധമായും ഉടനെ അറിയണം ഇക്കാര്യം.

KERALA3 weeks ago

സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ ഭാഷക്കും മതത്തിനും അതിരിടാതെ ഒരു മലയാളി കുടുംബം.

LATEST7 days ago

നോട്ടുകളും കോയിനുകളും ഇരുപത് ദിവസം വരെ.

LATEST4 weeks ago

സർവീസുകൾ പേരിന് മാത്രം. സൗദിയിൽ നിന്നും അവസരം ലഭിക്കുന്നവർ കുറച്ചു മാത്രം.

LATEST2 weeks ago

അവിശ്വസനീയ അവസരത്തിലൂടെ സൗദിയിൽ നിന്നും ഗർഭിണിയായ മലയാളി യുവതി നാട്ടിലെത്തി.

Trending

error: Content is protected !!