Connect with us

HEALTH

ഡോക്ടർമാരുടെ ലൈംഗികമായ അതിർത്തികളെ കുറിച്ച്……..

Published

on

ഡോക്ടർ രോഗിയെ പീഡിപ്പിച്ചു, നഴ്‌സുമായി അവിഹിത ബന്ധം, മെഡിക്കൽ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി അരുതാത്ത ബന്ധങ്ങൾ, രോഗിയുടെ ബന്ധുക്കളെ തന്റെ സ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധം ഉപയോഗിച്ച് ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ അധികമില്ലെങ്കിലും ഇടക്കൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. 

ഇവർക്ക് അങ്ങിനെയൊക്കെ ചെയ്യാമോ? ഇവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്രത്യേക നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ബാധകമായുള്ള നിയമങ്ങൾ മുഴുവനും ഡോക്ടർമാർക്കും ബാധകമാണ്. 

എന്നാൽ അതിനൊക്കെ പുറമെ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ രോഗികളെ പരിശോധിക്കുകയും ചികിൽസിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈംഗികപരമായും സദാചാരപരമായും ഡോക്ടർമാർ പിന്തുടരേണ്ട ചില പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഉണ്ട്. അക്കാര്യം മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അനുശാസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

ഡോക്ടർമാർക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ രോഗികളോട് മാത്രമല്ല , നഴ്സുമാരോട്, കീഴ്ജീവനക്കാരോട്, മെഡിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്‌സിംഗ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഇടപഴകേണ്ടി വരുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ടതായ സദാചാരപരമായ ചില അതിർത്തി രേഖകൾ ഉണ്ട്. അങ്ങിനെയൊന്നുണ്ടോ എന്ന് പല ഡോക്ടർമാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

കാരണം ചിലപ്പോൾ നിയമപരമായി തെറ്റായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയാത്ത ചില പ്രവൃത്തികൾ ധാർമ്മികമായോ പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ചോ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതായി വന്നേക്കാം. ഉദാഹരണമായി തന്റെ അടുക്കലേക്ക് ചികിത്സക്ക് വന്ന രോഗിയുമായോ, അല്ലെങ്കിൽ നഴ്‌സുമായോ മെഡിക്കൽ വിദ്യാര്ഥികളുമായോ ലൈംഗികമായ അടുപ്പമോ ബന്ധമോ പുലർത്തുന്നത് പരസ്പര സമ്മത പ്രകാരമാണെങ്കിൽ നിയമ പരമായി അത് കുറ്റമല്ല. എന്നാൽ തൊഴിൽ പരമായി അത് ധാർമ്മികവും തൊഴിൽ സദാചാരത്തിന് എതിരുമാവുന്നു. ഇവിടെയാണ് സദാചാര അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായ മൂല്യങ്ങളുടെ ഒരു അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായി വരുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിന് അത്തരമൊരു നിയമാവലിയില്ല. ഇന്ത്യൻ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റി രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള ’ഗൈഡ്‌ലൈൻസ് ഓൺ സെക്ഷ്വൽ ബൗണ്ടറീസ് ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ്’ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശക നിയമാവലിയുണ്ട്. അതിൽ മേല്പറഞ്ഞ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മേൽപറഞ്ഞ വ്യക്തികളോട് പെരുമാറുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ അവലംബിക്കേണ്ട സദാചാര തത്വങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായി എഴുതി റോളു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെയും മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.  ധാർമ്മികമായി അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ പരമായ സദാചാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീഷണേഴ്‌സ് പിന്തുടരേണ്ട മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതാണെന്ന് മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഡോക്ടർമാരോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.

യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാംഗ്ളൂർ ഡിക്ലറേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ മെഡിക്കൽ മേഖലകളിലുള്ള ഡോക്ടർമാരുടെ ഒരു സംഘവും ഇന്ത്യൻ സൈക്യാട്രിക് സൊസൈറ്റിയും കൂട്ടായി രൂപം നൽകിയ ഒരു സദാചാര മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളാണിത്. അതിനെ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഏറ്റെടുത്തു എന്നേയുള്ളൂ.

അതിൽ ഡോക്ടർമാർ പുലർത്തേണ്ട സദാചാരപരമായ പല കാര്യങ്ങളും അക്കമിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തന്റെ രോഗിക്ക് ഏറ്റവും  തികച്ച പരിചരണം നൽകുക എന്നത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ ധാർമ്മികമായ കടമയാണ്. അതിനിടയിലേക്ക് സെക്സ് കടന്നു വരുന്നത് വിശ്വാസത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും. സ്ഥാനം കൊണ്ട് ഡോക്ടർക്കാണ് മേൽക്കൈ എന്നതിനാൽ അവളുമായോ അവനുമായോ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള സെക്ഷ്വൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുക എന്നത് ഡോക്ടറാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത്.

രോഗികളുമായുള്ള ബന്ധത്തിലൂടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ലൈംഗികമായ ചൂഷണവും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ഡോക്ടറാണ് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടത്. ലൈംഗികം മാത്രമല്ല, വ്യക്തിപരമായോ, സാമൂഹികമായോ, ബിസിനസ് പരമായോ ഉള്ള ചൂഷണവും ഈ ബന്ധത്തിനിടയിൽ കടന്ന് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.

രോഗികളുമായുള്ള പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളും ഡോക്ടർമാർ ഒഴിവാക്കണം. ഇതിനായി രോഗി മുൻകൈ എടുത്താലും ഡോക്ടർ അതിന് വഴിപ്പെടുന്നത് ഒരു നല്ല മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് അല്ല. നിയമ പ്രകാരം അത് കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിലും മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ലൈംഗിക അതിർത്തി ലംഘനമാണ് (Sexual Boundary Violations )

പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ അല്ലാതുള്ള എല്ലാ ലൈംഗിക കൃത്യങ്ങളും കുറ്റകൃത്യമാണ്. അത് ലൈംഗിക ചൂഷണമോ, ലൈംഗിക അതിക്രമമോ, ബലാൽസംഗമോ ആകാം. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയാൻ ഡോക്ടർ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. 

ഡോക്ടർമാർക്ക് അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി രോഗികളുടെ ശാരീരിക പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടി വരും. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നടത്തി നോട്സുകൾ എഴുതി രേഖയിലാക്കണം. ഉൾഭാഗങ്ങളിൽ പരിശോധനകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കണം. ഭാവിയിൽ തെററിദ്ധാരണകൾ വരാതിരിക്കാൻ പരിശോധനാ കാര്യങ്ങൾ രോഗിയുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. തന്റെ കാര്യസാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയോ ശരിയല്ലാത്ത രീതിയിലോ ഒരു ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ ദേഹ പരിശോധന നടത്താൻ പാടില്ല. 

ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി രോഗികളെ മയക്കി കിടത്തേണ്ടി വരുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഒരു നഴ്സ് നിർബന്ധമായും രോഗിക്കരുകിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അനസ്തേഷ്യ നൽകുന്നത് മുതൽ രോഗിക്ക് ബോധം തെളിയുന്നത് വരെ ആ നഴ്സ് രോഗിക്കരികിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇത് ലൈംഗിക ചൂഷണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല നല്ലൊരു മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് കൂടിയാണ്. 

ഉത്തരവാദിത്വ പരമായിട്ടായിരിക്കണം ഡോക്ടർമാർ സോഷ്യൽ മീഡിയകൾ കൈകാര്യം  ചെയ്യേണ്ടത്. പ്രൊഫഷന്റെ അതിർത്തികൾ അറിയാതെയാണെങ്കിലും പോലും മറികടക്കരുത്.

രോഗികളോട് മാത്രമല്ല അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും  ലൈംഗിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടി രോഗി-ഡോക്ടർ ബന്ധം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താതിരിക്കുക.

ഈ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിന് വിരുദ്ധമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അത് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറും. ലൈംഗിക അതിർത്തി ലംഘന കേസുകളിൽ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തും. ആവശ്യമായ കേസുകൾ തൊഴിലിടങ്ങളില്മലൈംഗിക ചൂഷണം തടയുന്നതിന് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശ പ്രകാരം രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ള അതാത് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഇന്റേണൽ കംപ്ലൈന്റ്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറും. 

മേല്പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രിമിനൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കേസുകൾ പോലീസിൽ അറിയിക്കും. തങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള മേൽ പറഞ്ഞ ലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറും ഇക്കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ലൈംഗിക കൃത്യങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോക്സോ നിയമ പ്രകാരം നിർബന്ധമായും പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചിരിക്കണം. 

പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഈ മാർഗ്ഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഡോക്ടർ-രോഗി ബന്ധത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും ഇത് സഹപ്രവർത്തകർ, വിദ്യാർത്ഥികൾ, മറ്റു പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. 

HEALTH

നഴ്‌സിംഗ് ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി.

Published

on

നഴ്‌സിംഗ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. കേരള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ ഹർജി തള്ളി കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റിസ് ഷാജി പി ചാലിയുടെ ഉത്തരവ്.

പുതിയ ഉത്തരവിലൂടെ നഴ്‌സുമാർക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് വേണ്ടെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ, യൂണിവേസിറ്റി, നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വൈവ്സ് കൗൺസിൽ എന്നിവരുടെ ഉത്തരവുകൾ ഹൈക്കോടതി ശരി വെച്ചു.

തിയറിയും പ്രാക്റ്റിക്കലും ചേർന്നതാണ് ബി.എസ്.സി നഴ്സിംഗ് കോഴ്‌സിന്റെ സിലബസ് എന്നും അതിൽ തന്നെ ആറു മാസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായും സംസ്ഥാന സർക്കാരും നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വൈവ്സ് കൗൺസിലും കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

പാഠ്യ പദ്ധതിയിൽ ആര് മാസത്തെ പ്രായോഗിക പരിശീലനം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ വീണ്ടുമൊരു പ്രായോഗിക പരിശീലനം ആവശ്യമില്ലെന്ന് നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വൈവ്സ് കൗൺസിൽ തീരുമാനം ശരിയാണെന്ന് കോടതി വിലയിരുത്തി.

രണ്ടായിരത്തി ഏഴിനും അതിന് ശേഷവും കോഴ്സ് പൂർത്തിയാക്കിയവർക്ക് ഇന്റേൺഷിപ്പ് ആവശ്യമില്ലെന്ന തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടാണ് കേരള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് അസോസിയേഷൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പ്രവൃത്തി പരിചയം ഇല്ലാത്തവരെ നിയമിക്കേണ്ടി വരുന്നെന്നായിരുന്നു അസോസിയേഷൻ വാദം.

ഒരു വർഷത്തെ പ്രവൃത്തി പരിചയം എല്ലാ നഴ്‌സുമാർക്കും നിർബന്ധമാണെന്നും അതില്ലാത്തവർക്ക് നിയമനം നല്കുകയില്ലെന്നും അസോസിയേഷൻ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം തള്ളിയ നഴ്സസ് ആൻഡ് മിഡ് വൈവ്സ് കൗൺസിൽ നഴ്‌സിംഗ് ബിരുദ കോഴ്സ് വിജയിച്ചവർക്ക് ഈ തീരുമാനം ബാധകമല്ലെന്ന് ഉത്തരവിട്ടു. ഈ തീരുമാനത്തെ അസോസിയേഷൻ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

Continue Reading

HEALTH

പ്രശസ്ത ചിത്രകാരി ഫൈറൂസ സൗദിയിൽ നിര്യാതയായി.

Published

on

ശാരീരിക പരിമിതികളെ ആത്മവിശ്വാസമാക്കി മാറ്റിയ ചിത്രകാരി ഫൈറൂസ(32) മക്കയില്‍ മരിച്ചു. മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം ഉംറ നിർവഹിക്കുന്നതിനായി സൗദിയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ഇവർ. മടവൂര്‍ സ്വദേശി കല്ലുമുട്ടയില്‍ ഉമ്മര്‍ – ഉമ്മു കുല്‍സൂം ദമ്പതികളുടെ മകളാണ്.

ഈ മാസം ഏഴിനാണ് ഫൈറൂസ മാതാപിതാക്കൾക്കൊപ്പം ഉംറ നിര്‍വഹിക്കാനെത്തിയത്. ഹറമിലെ താമസത്തിനിടയിൽ പനി ബാധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നു ചൊവ്വാഴ്ച മക്ക അല്‍നൂര്‍ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അവിടുത്തെ ചികില്‍സക്കിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് മരിച്ചത്. മസ്ജിദുല്‍ ഹറമിലെ ജനാസ നമസ്‌കാരത്തിന് ശേഷം മക്ക അല്‍ശറായ ഖബര്‍സ്ഥാനില്‍ മറവു ചെയ്തു.

ശാരീരിക വളര്‍ച്ച കുറവായിരുന്ന ഫൈറൂസ, മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്നവര്‍ക്കും, അശരണരായ വൃദ്ധ ജനങ്ങൾക്കും, ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നരിക്കുനിയിലെ അത്താണി റിഹാബിലേറ്റഷന്‍ സെന്ററിലെ അന്തേവാസികള്‍ക്കും മറ്റുള്ള ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്കും വലിയ പിന്തുണയും പ്രോല്‍സാഹനവും നല്‍കുന്നതില്‍ മുന്‍പന്തിയിലായിരുന്നു ഫൈറൂസ.

മികച്ച കലാകാരിയും ചിത്രകാരിയുമായ ഫൈറൂസ, പാഴ്‌വസ്തുക്കളില്‍നിന്ന് കരകൗശല വസ്തുക്കള്‍ നിര്‍മിക്കുന്നതിലും വിദഗ്ദയായിരുന്നു.

Continue Reading

CRIME

മർദ്ദനമേറ്റ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സാ ചെലവും സുരക്ഷിതത്വവും ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി.

Published

on

മാതാപിതാക്കളുടെ മർദ്ദനത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മൂന്നു വയസ്സുകാരന്റെ മുഴുവൻ ചികിത്സാ ചിലവും സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.കെ ശൈലജ ടീച്ചർ. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ സംഘത്തെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു കുട്ടിയും ദുരിതം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാന്‍ നമുക്കൊന്നിക്കാമെന്നും ശൈലജ ടീച്ചർ ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

മന്ത്രയുടെ ഫേസ്‌ബുക്ക് കുറിപ്പ് വായിക്കാം:

തൊടുപുഴയില്‍ 7 വയസുകാരനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓര്‍മ്മയില്‍ തന്നെയുണ്ട്. അതിനിടെ മറ്റൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാര്‍ത്തയാണ് ആലുവയില്‍ നിന്നും വരുന്നത്. ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളുടെ മര്‍ദനമേറ്റ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ രാജഗിരി ആശുപത്രിയില്‍ കഴിയുകയാണ് മൂന്നര വയസുകാരന്‍.

ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞയുടന്‍ തന്നെ സംഭവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കാനും കര്‍ശന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനും നിര്‍ദേശം നല്‍കി. സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് സ്‌പെഷ്യല്‍ സെക്രട്ടറി ബിജു പ്രഭാകറും ജില്ലാ ചൈല്‍ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഓഫിസറും ആശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും കുട്ടിയുടെ ചികിത്സയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കുമാവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യ നിലയെപ്പറ്റി ആശുപത്രി അധികൃതരുമായി ഞാനും സംസാരിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യ നില മോശമായതിനാല്‍ മറ്റാശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് ഡോക്ടര്‍മാര്‍ അറിയിച്ചത്.

ഈ കുട്ടിയുടെ ചികിത്സാ ചെലവും സുരക്ഷിതത്വവും സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്നതാണ്. കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്തുന്നതിന് പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ സംഘത്തെ അയച്ചു. കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ ന്യൂറോ സര്‍ജറി വിഭാഗം മേധാവി ഡോ. ബാലകൃഷ്ണന്‍, പീഡിയാട്രിക് വിഭാഗം അഡീഷണല്‍ പ്രൊഫസര്‍ ഡോ. വീരേന്ദ്രകുമാര്‍, ന്യൂറോളജി വിഭാഗം അസോ. പ്രൊഫസര്‍ ഡോ. ഹാരിസ് എന്നീ വിദഗ്ധ ഡോക്ടര്‍മാരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്.

ഈ സംഘം രാത്രി ഏഴ് മണിയോടെ രാജഗിരി ആശുപത്രിയിലെത്തുന്നതാണ്. കൂടാതെ സംഭവത്തെപ്പറ്റി വിശദമായി അന്വേഷിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് പോലീസ് ഉടന്‍ തന്നെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

കുട്ടികള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. കുടുംബത്തില്‍ നിന്നാണ് കുട്ടികള്‍ക്ക് പലപ്പോഴും ക്രൂര മര്‍ദനമുണ്ടാകുന്നത്. കുട്ടികള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള എല്ലാവിധ അതിക്രമങ്ങളും തടയുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ സര്‍ക്കാര്‍ തണല്‍ പദ്ധതി ആവിഷ്‌ക്കരിച്ചത്.

1517 എന്ന ഫോണ്‍ നമ്പരില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള എല്ലാത്തരം അതിക്രമങ്ങളും വിളിച്ചറിയിക്കാവുന്നതാണ്. ബന്ധുക്കളും അയല്‍ വീട്ടുകാരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. കുട്ടികള്‍ക്ക് നേരെ എന്തെങ്കിലും അതിക്രമം കണ്ടാല്‍ ഈ നമ്പരില്‍ വിളിച്ച് അറിയിക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇനിയൊരു കുട്ടിയും ദുരിതം അനുഭവിക്കാതിരിക്കാന്‍ നമുക്കൊന്നിക്കാം.

Continue Reading
CRIME6 hours ago

മോഷ്ടാക്കൾ ട്രെയിനിൽ നിന്നും തള്ളിയിട്ട് കൊന്നത് പാണഞ്ചേരിയുടെ ജനകീയ ഡോക്ടറെ.

CINEMA7 hours ago

ജിദ്ദയിൽ ആവേശമായി ലൂസിഫർ.

INDIA10 hours ago

ടിക് ടോക് നിരോധനത്തിന് പുല്ലു വില. ഇന്ത്യയിൽ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡിൽ വൻ വർദ്ധന.

INDIA12 hours ago

സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ ലൈംഗിക ആരോപണം.

LAW12 hours ago

തൊഴിൽ നിയമ ലംഘനം. ഖത്തറിൽ പരിശോധന ഊർജിതം.

INDIA13 hours ago

ഐ.ഇ.എൽ.റ്റി.എസിന് ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് കൗൺസിലിന്റെ ഓൺലൈൻ പരിശീലന സഹായി

MIDDLE EAST14 hours ago

അബുദാബിയിലെ ആദ്യ ഹൈന്ദവ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ ഇന്ന്.

CRIME14 hours ago

സദാചാര പോലീസുകാർ കവർച്ചക്കാരായി. കേരളത്തിലെത്തിയ ജർമ്മൻ ടൂറിസ്റ്റുകളെ കൊള്ളയടിച്ചു.

HEALTH1 day ago

നഴ്‌സിംഗ് ബിരുദം ഉള്ളവർക്ക് ഒരു വർഷത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് ഹൈക്കോടതി.

MIDDLE EAST1 day ago

സ്പൈസ് ജെറ്റിന്‍റെ കോഴിക്കോട് -ജിദ്ദ വിമാന സർവീസ് നാളെ മുതൽ.

KERALA1 day ago

കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ശാരീരിക പീഢനങ്ങൾക്ക് ഒരറുതി വരുത്തണ്ടേ?

CINEMA1 day ago

സൗദിയിലിരുന്ന് ലൂസിഫറിന്റെ വ്യജ പതിപ്പ് കണ്ടയാൾ കുടുങ്ങും.

CRIME2 days ago

അമ്മയുടെ മർദ്ദനമേറ്റ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു.

CRIME2 days ago

അമ്മയുടെ മർദ്ദനമേറ്റ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്ന മൂന്ന് വയസ്സുകാരൻ മരിച്ചു

LATEST2 days ago

യു.എ.ഇ യിലെ ആദ്യ പരമ്പരാഗത ഹിന്ദു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാണം നാളെ തുടങ്ങുന്നു.

MIDDLE EAST4 weeks ago

സൗദിയിൽ പ്രസവാവധി നൽകാതെ മാനേജ്‌മെന്റ് പീഡിപ്പിച്ച മലയാളി നഴ്സ് ടിന്റു ഇന്ന് നാട്ടിലേക്ക്

HEALTH4 weeks ago

മലയാളികളെ മലിന ജലം കുടിപ്പിക്കുന്ന ബ്രാൻഡഡ് കുപ്പിവെള്ളങ്ങൾ ഇവയാണ്.

CINEMA4 weeks ago

ഖത്തറിൽ ലൂസിഫറിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസ്റ്റർ സ്ഥാപിച്ച് മോഹൽലാൽ ആരാധകർ

KERALA4 weeks ago

നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വാടക കരാർ 11 മാസത്തേക്ക് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് നിയമമുണ്ടോ

HEALTH1 week ago

ഡോക്ടർമാരുടെ ലൈംഗികമായ അതിർത്തികളെ കുറിച്ച്……..

KERALA2 weeks ago

അനുപമയുടെ നടപടി ശരിയെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ. സുരേഷ് ഗോപിക്ക് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കാൻ സാധ്യത

MIDDLE EAST4 weeks ago

സൗദി അറേബ്യയിലെ ഇ.എസ്.ബി. പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടേണ്ട ആനുകൂല്യം.

HEALTH2 weeks ago

ഇരു വൃക്കകളും തകരാറിലായ മലയാളി യുവാവ് സൗദിയില്‍ സുമനസ്സുകളുടെ സഹായം തേടുന്നു

CRIME3 weeks ago

സൗദിയിലേക്ക് ടിന്റുവിനെ കൊണ്ട് പോയത് മനുഷ്യക്കടത്തിലൂടെ?

CRIME1 week ago

ലോറി ഡ്രൈവറെ ഇടിച്ചു കൊന്ന് നിർത്താതെ പോയ ആഡംബര കാർ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഡോക്ടറുടേത്.

UAE2 weeks ago

പതിനെട്ട് കോടി ലോട്ടറിയടിച്ച ഇന്ത്യാക്കാരനെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയില്ല !

SAUDI ARABIA2 weeks ago

തൃശൂര്‍ സ്വദേശി ദമാമില്‍ തൂങ്ങിമരിച്ചു

CRIME2 weeks ago

സഹ തടവുകാരുടെ മർദ്ദനം പേടി ജയിൽ മാറ്റി തരണമെന്ന് അരുൺ.

CRIME3 weeks ago

പ്രവാസിയെ ആളുമാറി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കേസിൽ സർക്കാരിന് നോട്ടീസ്.

CRIME1 week ago

ഡോ. സംഗീത് ചെറിയാനെതിരെ നരഹത്യക്ക് കേസെടുക്കണമെന്ന് ആ ആവശ്യം

Trending

Copyright © 2019 Pravasi Corner.

error: Content is protected !!