Connect with us

SAUDI ARABIA

തൊഴിൽ സ്ഥലങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതനായിരിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

Published

on

ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിനോ ജീവിച്ചു പോകാനോ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു വ്യക്തിയും പ്രവാസിയാകുന്നില്ല. പ്രവാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം തന്നെ തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനും ആശ്രിതർക്കും മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളും ഭാവിയും സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ്.

മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെ പ്രവാസിയുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഇപ്പോൾ സൗദി അറേബ്യയിൽ അത്ര മെച്ചമല്ല. ഉയർന്ന ലെവിയും ഉയർന്ന തോതിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സ്വദേശി വൽക്കരണവുമെല്ലാം സൗദിയിലെ പ്രവാസിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് മേൽ ദിനം പ്രതി കരിനിഴൽ വീഴ്ത്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

പക്ഷേ എത്ര തന്നെ സ്വദേശിവൽക്കരണം ഏർപെടുത്തിയാലും തൊഴിലാളി അധിഷ്ഠിതമായ തൊഴിൽ വ്യവസ്ഥ ഉള്ള എന്ന മേഖലയിലും സ്വകാര്യ മേഖലയിലും വിദേശ തൊഴിലാളിക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യത അനേകം വർഷങ്ങൾ കൂടി നിലനിൽക്കും എന്നത് പ്രവാസികൾക്ക് എന്നും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നാണ്.

വിദഗ്ധ മേഖലയും അവിദഗ്ധ മേഖലയും എടുത്തു നോക്കിയാലും സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ സാമൂഹികവും സാങ്കേതികവും ആയ കാരണങ്ങളാൽ വിദേശ തൊഴിലാളി ചെയ്യുന്ന പല ജോലികളും ചെയ്യുന്നതിന് സ്വദേശികൾക്ക് ഇപ്പോൾ വൈമുഖ്യമുണ്ട് എന്നത് സൗദി അറേബ്യ എന്ന പ്രവാസ ലോകം വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ട് നൽകുന്നു.

സൗദി അറേബ്യയില്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന സ്വദേശികളും വിദേശികളുമായ ദശലക്ഷക്കണക്കിന്‌ തൊഴിലാളികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം പേരും വിദഗ്ദ-അര്‍ദ്ധ വിദഗ്ദ തൊഴിലാളികളാണ്. ഉന്നത തസ്തികയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനം മാത്രമേയുള്ളൂ.

ഈ വിദഗ്ദ-അര്‍ദ്ധ വിദഗ്ദ തൊഴിലാളികള്‍ ജോലിയെടുക്കുന്ന മേഖലകള്‍ താരതമ്യേന തൊഴില്‍പരമായ അപകട സാധ്യതകള്‍ കൂടിയ മേഖലകളാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ തൊഴിലെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് സുരക്ഷക്കും ആരോഗ്യത്തിനും അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കി നല്‍കേണ്ടത് തൊഴിലുടമയുടെ പ്രാഥമികമായ കടമയാണ്.

ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും ചില പ്രത്യേക മേഖലകൾക്ക് മാത്രം ബാധകമാകുന്നു എങ്കില്‍ തന്നെയും എല്ലായിടത്തും പ്രാഥമികമായ പരിഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളത് തൊഴിലാളിയുടെ ജീവനും ആരോഗ്യത്തിനും സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നത് തന്നെയാണ്. ഏറ്റവുമധികം നിര്‍മ്മാണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന രാജ്യമെന്ന നിലയില്‍ അധികൃതര്‍ പരമമായ പരിഗണനയും ഇക്കാര്യത്തില്‍ നല്‍കുന്നുണ്ട്.

ഒറ്റപ്പെട്ട അപകടങ്ങള്‍ ഇടയ്ക്കിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എങ്കില്‍ തന്നെയും അത്തരം അപകടങ്ങള്‍ക്ക് ഇടയാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മൂല കാരണം പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ പലയിടങ്ങളിലും അധികൃതര്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും തൊഴിലാളികൾ മറികടക്കുന്നതാണ് ഇതിനിടയാക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും.

തൊഴിലുടമ എന്ന് ഇവിടെ പറയുമ്പോള്‍ അതില്‍ വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും കമ്പനികളും ഉള്‍പ്പെടും. സൗദി തൊഴില്‍ നിയമ പ്രകാരം ഒന്നോ അതിലധികമോ തൊഴിലാളികളെ വെച്ച് ജോലിയെടുപ്പിക്കുന്ന എല്ലാവരും എംപ്ലോയർ അഥവാ തൊഴിലുടമ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടും. സൗദി തൊഴിൽ നിയമത്തിലെ നിർവചനവും അത് തന്നെയാണ്.

1.ജോലിക്കിടയില്‍ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങള്‍, അല്ലെങ്കില്‍ തൊഴില്‍പരമായി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങള്‍ എന്നിവ സംഭവിക്കുന്ന പക്ഷം അയാള്‍ക്ക്‌ മതിയായ ചികിത്സ തൊഴിലുടമ ഉറപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്. ആശുപത്രി ചിലവുകള്‍, മെഡിക്കല്‍ ടെസ്റ്റുകള്‍, എക്സറേ എന്നിവയ്ക്ക് വരുന്ന ചിലവുകള്‍ തൊഴിലുടമ നല്‍കണം. രോഗ കാലത്തിനിടെ അവശ്യമായ സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും തൊഴിലുടമ നല്‍കേണ്ടതാണ്.

2.തൊഴിലാളിക്ക് ആവശ്യമായ ആരോഗ്യ പരിചരണം നല്‍കേണ്ടത് തൊഴിലുടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ചുരുങ്ങിയത് വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും തൊഴിലാളിയുടെ മുഴുവനായുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തി തൊഴില്‍ പരമായുള്ള അസുഖങ്ങള്‍ അയാള്‍ക്ക്‌ ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തണം. അതിനായി ഒന്നോ അതിലധികമോ ഡോക്ടര്‍മാരെ തൊഴിലുടമ നിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. തൊഴിലാളികളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പരിശോധനയുടെ റിസള്‍ട്ടുകള്‍ തൊഴിലാളികളുടെ ഫയലുകളില്‍ പ്രത്യേക റെക്കോര്‍ഡാക്കി സൂക്ഷക്കണം.

3.നിര്‍മ്മാണ വിഭാഗത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു തൊഴിലാളി ആറു അടിയില്‍ മുകളിലാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് എങ്കില്‍ അയാള്‍ താഴെ വീണാലും നിലം പതിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള സേഫ്റ്റി ബെല്‍റ്റുകള്‍ നല്‍കിയിരിക്കണം. ഈ സേഫ്റ്റി ബെല്‍റ്റുകള്‍ തൊഴിലാളി തറയില്‍ വീഴാത്ത രീതിയില്‍ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ബന്ധിച്ചിരിക്കണം. ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും അയാളുടെ ഭാരത്തിനു ആനുപാതികമായ ബെല്‍റ്റുകള്‍ ആണ് നല്‍കേണ്ടത്. നിലത്തു ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും സുരക്ഷാ ഹെല്‍മെറ്റുകള്‍ ധരിച്ചിരിക്കണം.

4.കഠിനമായ കാലാവസ്ഥകളില്‍ ജോലിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കനത്ത ചൂട് അല്ലെങ്കില്‍ കനത്ത മഴ, തണുപ്പ് എന്നിവയെ നേരിടാന്‍ തക്ക വണ്ണമുള്ള സുരക്ഷാ മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഉറപ്പു വരുത്തണം. സാധാരണ ഗതിയില്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ജൂലൈ മാസം 15 മുതല്‍ സെപ്റ്റംബര്‍ 15 വരെയുള ദിവസങ്ങളില്‍ ഉച്ചക്ക് 12 മുതല്‍ 3 വരെ തൊഴിലാളിയെ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ജോലിയെടുപ്പിക്കരുത്‌.

5.ഒരു തൊഴില്‍ സ്ഥലത്ത് അമ്പതില്‍ അധികം തൊഴിലാളികള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അവിടെ ഒരു മുഴുവന്‍ സമയ പാരാമെഡിക്കല്‍ സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കണം. കൂടാതെ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ ഒരു പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക മുറിയും ഒരുക്കെണ്ടതാണ്. എന്നാല്‍ 500 ല്‍ അധികം തൊഴിലാളികള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും പ്രസ്തുത വര്‍ക്ക് സൈറ്റ് ഏറ്റവും അടുത്ത ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് പത്തു കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തില്‍ ആവുകയുമാണെങ്കില്‍ പരിക്ക് പറ്റുന്ന തൊഴിലാളികളെ ആ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ ആംബുലന്‍സ് നിര്‍ബന്ധമായും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

6.ജോലിസ്ഥലത്ത് തൊഴിലാളികള്‍ ജോലിയെടുക്കുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള അപകട സാധ്യതകള്‍, തൊഴിലിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങള്‍ എന്നിവ തടയുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികള്‍ തൊഴിലുടമ എടുത്തിരിക്കണം എന്നത് നിരബന്ധമാണ്.

7.ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചും തൊഴിലാളി തൊഴിലെടുക്കുമ്പോള്‍ എടുക്കേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ചും തൊഴിലാളികൾക്ക് അവബോധം നൽകണം. ഇതിനായി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വായിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കണം. ഇവ അറബി ഭാഷയിലും കൂടാതെ തൊഴിലാളിക്ക് വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാഷയിലുമാണ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ടത്. സുരക്ഷാ ഉപകരങ്ങള്‍ എങ്ങിനെ പ്രവര്‍ത്തിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആവശ്യമായ പരിശീലനം തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നല്‍കിയിരിക്കണം.

8.തൊഴിലാളികള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന വര്‍ക്ക്സൈറ്റ് വൃത്തിയായും ശുചിയായും ഒരുക്കി നല്‍കേണ്ടത് തൊഴിലുടമയുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വെളിച്ചം, തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കുടിക്കുന്നതിനുള്ള വെള്ളം, കഴുകുന്നതിനുള്ള വെള്ളം എന്നിവയും തൊഴിലുടമ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒരുക്കി നല്‍കണം. പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങള്‍ നിര്‍വഹിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എന്നിവയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ അണുനാശിനികൾ പോലുള്ളവ പ്രത്യേകം കരുതിയിരിക്കണം.

9.തൊഴിലാളികളുടെ സുരക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചും ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചും ബോധവല്‍ക്കരിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു സൂപ്പര്‍വൈസറെ തൊഴിലുടമ നിയമിച്ചിരിക്കണം. ഇയാള്‍ തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ പതിവായി ആവശ്യമായ പരിശോധനകള്‍ നടത്തി ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ തൊഴിലാളി പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. തൊഴിലാളികള്‍ ആരോഗ്യപരമായതും സുരക്ഷാപരമായതുമായ നിയമങ്ങള്‍ പാലിക്കുന്നു എന്നതും തൊഴിലുപകരങ്ങളുടെയും മറ്റു മെഷീനറികളുടെയും പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമത പരിശോധിക്കുകയും വേണം.

10.തൊഴിലാളി തൊഴിലില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപായി തന്നെ തൊഴിലിലും തൊഴിലിടങ്ങളിടങ്ങളില്‍ സംഭവിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ള അപകട സാധ്യതകളെ കുറിച്ചും അയാള്‍ക്ക്‌ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കണം. അയാളെ തൊഴില്‍ സ്ഥലങ്ങളില്‍ അപകട സാധ്യതകള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി തൊഴിലാളി നിര്‍ബന്ധമായും ധരിക്കേണ്ട വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ സാമഗ്രികള്‍ (PPE – Personal Protective Equipment) ധരിക്കുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ആവശ്യപ്പെടെണ്ടതുമാണ്. അത്തരം സുരക്ഷാ സാമഗ്രികള്‍ തൊഴിലുടമയാണ് തൊഴിലാളിക്ക് നല്‍കേണ്ടത്. അത് ഏതു തരത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും തൊഴിലാളിക്ക് വ്യക്തത വരുത്തി നല്‍കേണ്ടതാണ്.

11.തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ പുക വലിക്കുന്നതിന് തൊഴിലാളികളെ യാതൊരു തരത്തിലും അനുവദിക്കുവാന്‍ പാടില്ല. എന്നാല്‍ പുക വലിക്കുന്നതിന് മാത്രമായി പ്രത്യേക സുരക്ഷിത സ്ഥലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല.

12.പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷക്കു ഉപയുക്തമാകുന്ന വിധത്തില്‍ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഫസ്റ്റ് എയിഡ് ബോക്സുകള്‍ തൊഴില്‍ സ്ഥലത്ത് തൊഴിലുടമ നല്‍കിയിരിക്കണം. അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനുള്ള മരുന്നുകള്‍ അതില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

13.തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ അഗ്നി ബാധ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കില്‍ അതിനെ അണക്കുന്നതിന് ഉപയുക്തമായ അഗ്നി ശമന ഉപകരങ്ങളുടെ (Fire Extinguishers) സാന്നിധ്യം തൊഴിലുടമ തൊഴില്‍ സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പു വരുത്തണം. അത്തരം ഉപകരണങ്ങള്‍ ഏതു സമയത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വിധത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തന ക്ഷമമായിരികുകയും വേണം. അത് എളുപ്പത്തില്‍ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില്‍ ചെന്നെത്താവുന്ന ഇടത്തായിരിക്കണം പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കേണ്ടത്. അവ ഏതു വിധത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കെണ്ടതുമാണ്.

14.ഇതെല്ലാം തൊഴിലുടമയുടെ കര്‍ത്തവ്യങ്ങള്‍ ആണ്. എന്നാല്‍ തൊഴിലാളിയും തന്റെ തൊഴിലില്‍ ഏര്‍പ്പെടുമ്പോള്‍ തങ്ങളുടേതായ മുന്‍കരുതലുകള്‍ എടുത്തിരിക്കണം. തൊഴിലുടമ നല്‍കുന്ന തൊഴില്‍ പരവും ആരോഗ്യ പരവുമായ എല്ലാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അതിന്റേതായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ മുഴുവനായും പാലിക്കേണ്ടതും പിന്തുടരേണ്ടതും തൊഴിലാളിയുടെ പരമമായ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.

15.വ്യക്തിഗതമായ സുരക്ഷാ സാമഗ്രികള്‍ ധരിക്കേണ്ടതും അവ ശരിയായി പരിപാലിക്കേണ്ടതും തൊഴിലാളിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍ പെടുന്നു. കൂടാതെ തൊഴില്‍പരമായുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ മുന്‍കരുതലുകളും തൊഴിലാളിയുടെ ഭാഗത്ത്‌ നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കണം. തൊഴില്‍ സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകട സാധ്യതകള്‍ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിലോ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സ്വാഭാവികമായ സംശയം ഉയര്‍ന്നാലോ ഉടനെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട സൂപ്പര്‍ വൈസറെയോ തൊഴിലുടമയേയോ നിര്‍ബന്ധമായും അറിയിച്ചിരിക്കണം.

16.തൊഴിലാളിയും തൊഴിലുടമയും കൂടാതെ തൊഴില്‍ സ്ഥലത്തുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനും ഭാവിയില്‍ അത്തരം സംഭവങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കാതെ തടയുന്നതിനും തൊഴിലുടമ നിയോഗിക്കുന്ന സൂപ്പര്‍ വൈസര്‍ക്കും കടമയുണ്ട്. അതിനായി അയാള്‍ തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ സുരക്ഷിതത്വം സംബന്ധിച്ച നിരന്തര പരിശോധനകള്‍ നടത്തിയിരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അപകട സംഭവങ്ങള്‍ തൊഴിലിടങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കില്‍ അതില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റുകയോ മറ്റോ ചെയ്താല്‍ അതിന്‍റെ ഉറവിടത്തെ കുറിച്ചും അപകട കാരണത്തെ കുറിച്ചും വിശദമായ വിവര ശേഖരണവും അന്വേഷണവും നടത്തണം.

17.തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിന്‍റെ ഗുണമേന്മയെ കുറിച്ചും പ്രയോഗക്ഷമതയെ കുറിച്ചും നിരീക്ഷണം നടത്തണം. വ്യക്തിഗത സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ബോധവല്‍ക്കരണം നടത്തണം. സുരക്ഷാ പരിപാടികളുടെ നടത്തിപ്പിന് മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കുകയും വേണം.

LATEST

സൗദിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരും തിരിച്ചെത്തുന്നവരും നിർബന്ധമായി അറിയേണ്ടത്

Published

on

ആറു മാസത്തിന് ശേഷം ഇന്നലെ മുതൽ വിമാന സർവീസുകൾ പുനരാരംഭിച്ചതോടെ സൗദിയിലേക്ക് വിദേശികൾ മടങ്ങിയെത്തി തുടങ്ങി. കർശന നിബന്ധനകളുടെയും കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ യാത്രക്കാരെ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കരമാർഗ്ഗവും വായുമാർഗ്ഗവുമെല്ലാമുള്ള അതിർത്തികളിൽ കർശന നിരീക്ഷണം തുടരുകയാണ്. നിബന്ധനകൾ പൂർണ്ണമായും പാലിക്കാത്തവരെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ തിരിച്ചയക്കുകയാണ്.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാർ കേന്ദ്രത്തിലെ കോവിഡ് നെഗറ്റിവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടും ഡൽഹിയിൽ നിന്നും എത്തിയ യാത്രക്കാരനെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ അധികൃതർ തിരിച്ചയച്ചു. യാത്രക്കാരൻ ഹാജരാക്കിയ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈകൊണ്ട് എഴുതിയത് ആയിരുന്നു. ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ സാധുത അംഗീകരിക്കാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് യാത്രക്കാരനെ തിരിച്ചയക്കേണ്ടി വന്നത്.

സൗദി ജനറല്‍ അധികൃതർ പുറത്തിറക്കി മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം യാത്രക്ക് 48 മണിക്കൂറിനുളിൽ അംഗീകൃത പരിശോധന കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നെടുത്ത കോവിഡ് നെഗറ്റിവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശം കരുതണം എന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധനയാണ്. രോഗ വ്യാപനത്തിന് ഇടയാക്കും എന്നതിനാൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചക്കും അധികൃതർ തയ്യാറല്ല. കൈകൊണ്ട് എഴുതിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളിൽ എളുപ്പം കൃത്രിമം നടത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആധികാരികമല്ലെന്ന കാരണത്താൽ ഇവ തിരസ്കരിക്കുന്നത്.

സൗദിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവാസികളും ജനറല്‍ അതോറിറ്റ് ഓഫ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ നിഷ്കർഷിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. ഇത് പ്രകാരം സ്വദേശികളും വിദേശികളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും സൗദി ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം നിഷ്കർഷിച്ച ഹോം ക്വാറന്റൈന്‍ കർശനമായി പാലിക്കണം. സൗദിയിൽ എത്തുന്ന എല്ലാവരും മൊബൈലിൽ തത്മൻ, തവക്കല്‍നാ ആപുകള്‍ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണം.

സൗദിയില്‍ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നവർ പോകുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് വ്യവസ്ഥകളും മാനദണ്ഡങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും വേണം. ശരീരോഷ്മാവ് 38 ഡിഗ്രിയില്‍ കൂടുതൽ ഉള്ളവർക്ക് യാത്രാനുമതി ലഭിക്കില്ല. ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ക്വറന്റൈൻ വ്യവസ്ഥ സംബന്ധിച്ച നിബന്ധന പാലിക്കുമെന്ന ഉറപ്പ് നൽകണം.

യാത്രക്കാർ നേരത്തെ തന്നെ എയർപോർട്ടുകളിൽ എത്തിച്ചേരണം. മാസ്ക് നിർബന്ധമായി ധരിക്കണം. ഏഴുവയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് മാസ്‌ക് ധരിക്കാതെ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല. മാസ്ക് യാത്രയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും മുഖത്ത് നിന്നും മാറ്റാൻ പാടില്ല. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനായി സാനിറ്റെയ്‌സർ കൈവശം സൂക്ഷിക്കണം. മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒന്നര മീറ്റര്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം.

എയർപോർട്ട് ജീവനക്കാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. ഇവരും നിർബന്ധമായി മെഡിക്കല്‍ പരിശോധന നടത്തണം. ഓരോ യാത്രക്ക് ശേഷവും വിമാനങ്ങള്‍ ശുദ്ധീകരിക്കണം. യാത്രക്കാരുടെ വിരലടയാളം പരിശോധിക്കുന്ന ജവാസാത്തിന്റെ ഫിംഗര്‍ പ്രിന്റ് മെഷീനുകള്‍ ഓരോ ഉപയോഗത്തിന് ശേഷവും അണുവിമുക്തമാക്കണം.

യാത്രക്കാരെ ഒരുമിച്ചു വിമാനത്തിന് അകത്തേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാനോ വിമാനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാനോ അനുവദിക്കരുത്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമേ ഇത് അനുവദിക്കാവൂ.

അതെ സമയം ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സൗദിയിലേക്ക് സാധാരണ വിമാന സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അവ്യക്തത തുടരുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ മുൻനിറുത്തി മറ്റു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അനുമതി നൽകിയ പോലെ തന്നെ സൗദിയിലേക്കും അനുമതി നൽകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

എന്നാൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ കാലാവധിയുള്ള ഇഖാമയും വിസയും ഉള്ളവർക്ക് സൗദിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ സാധിക്കും. നിലവിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ചാർട്ടേഡ് വിമാന സർവീസുകളൊന്നും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. വിവിധ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്ക് ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ചയോടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

സാധാരണ വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ഇഖാമയും റീ എൻട്രിയും തിയ്യതി അവസാനിക്കാറായ പ്രവാസികൾ ഏതു വിധേനയും സൗദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചാൽ യാത്രക്കാരെ ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ട്രാവൽ ഏജൻസികൾക്ക് സംശയമില്ല.

Continue Reading

LATEST

സൗദിയിൽ മലയാളി അകപ്പെട്ടത് വൻ കുരുക്കിൽ

Published

on

അജ്ഞാതർ തന്റെ ഇഖാമയും വിരലടയാളവും ഉപയോഗിച്ച് സിംകാർഡുകൾ എടുത്ത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ മലയാളിക്ക് താൽക്കാലിക മോചനം. ജിദ്ദയിൽ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് വർഷമായി  ജോലി ചെയ്യുന്ന മലപ്പുറം മങ്കട സ്വദേശി അണ്ണൻ തൊടി അബ്ദുറഹ്മാൻ ആണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ റാഫി പാങ്ങോടിന്റെ ഇടപെടലിലൂടെ ജാമ്യം ലഭിച്ചത്.

അബ്ദുറഹ്മാൻ തന്റെ ഇഖാമ പുതുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഇഖാമയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തിയത്. കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇയാൾ ഒരു സ്വദേശി പൗരനെയും കൂട്ടി ജിദ്ദയിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ റിയാദിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ലഭിച്ചത്.

തുടർന്ന് അബ്ദുറഹ്മാൻ റിയാദിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായപ്പോഴാണ് ഇഖാമയും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമെല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട കാരണം വ്യക്തമായത്. അബ്ദുറഹ്‌മാന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള സിം കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബാങ്കുകളിൽ വൻ തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ സിം കാർഡുകളിൽ നിന്നും വിളിച്ച് ഒ ടി പി നമ്പറുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയാണ് തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയത് എന്നും വ്യക്തമായി.

തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ നിരപരാധിയെന്നും തട്ടിപ്പിൽ പങ്കില്ലെന്നും ഇയാളുടെ പേരിൽ വ്യാജമായി സിം കാർഡുകൾ എടുത്താണ് തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയതെന്നും വ്യക്തമായതോടെ പോലീസ് റാഫി പാങ്ങോടിന്റെ ജാമ്യത്തിൽ അബ്ദുറഹ്‌മാനെ താൽക്കാലികമായി വിട്ടയക്കുകയായിരുന്നു.

കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാനും ആ വിവരങ്ങളുമായി അടുത്ത വെളിയാഴ്ച്ച നേരിട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാനാണ് അബ്ദുറഹ്‌മാന്‌ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം.

രണ്ടു സിം കാർഡുകൾ മാത്രമാണ് അബ്ദുറഹ്മാൻ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഓൺലൈനിൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ നിരവധി സിം കാർഡുകൾ അബ്ദുറഹ്‌മാന്റെ പേരിൽ ഉള്ളതായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നും അബ്ദുറഹ്മാൻ പറയുന്നു. തുടർന്ന് ആ സിം കാർഡുകൾ കാൻസൽ ചെയ്യിച്ചുവെങ്കിലും അതിന് മുൻപ് തന്നെ തട്ടിപ്പ് സംഘം തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയതായാണ് സംശയിക്കുന്നത്.

Continue Reading

LATEST

സൗദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ യാത്ര സൗകര്യമില്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാർ

Published

on

സൗദിയുടെ അതിർത്തികൾ ഇന്ന് പുലർച്ചെ ആറിന് ഭാഗികമായി തുറന്ന് കൊടുത്തെങ്കിലും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സൗദിയിലെത്തണമെങ്കിൽ നിലവിൽ യാത്രാ സൗകര്യമില്ല. വിമാന സർവീസുകളിലൂടെ മാത്രമേ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സൗദിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കൂ.

എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാന സർവീസുകൾക്ക് തുടക്കമായിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും സർവീസ് തുടങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ സൗദി എയർലൈൻസിന്റെ കാര്യത്തിലും തീരുമാനമായിട്ടില്ല. ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്യേക വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. ആ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചു മാത്രമേ സർവീസുകൾ നടത്താനാവൂ.

ജനുവരിയോടെ നിലവിലെ യാത്രാ വ്യവസ്ഥകളിൽ മാറ്റം വരുത്തി അതിർത്തികൾ പൂർണതോതിൽ തുറക്കുമെന്നാണ് സൗദി അറേബ്യ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് സൗദിയിലേക്ക് എത്താനായി ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങളെയോ വന്ദേ ഭാരത് സർവീസുകളെയോ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവരും.

അവസരം മനസ്സിലാക്കിയ പല ട്രാവൽ ഏജൻസികളും ചാർട്ടേഡ് വിമാന സർവീസുകൾ നടത്താനുള്ള അനുമതിക്കായി നീക്കം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചില ഏജൻസികൾ ഒരു പടി കൂടി കടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് ബുക്കിംഗും സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങി. വന്ദേ ഭാരത് സർവീസുകളാണ് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് സൗദിയിൽ എത്താനുള്ള മറ്റൊരു വഴി.

ഏറ്റവും ആദ്യം ചാർട്ടേഡ് സർവീസുകൾക്ക് അനുമതി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ നിരക്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും മറ്റു വഴികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ യാത്രക്കാർ ആ നിരക്കിൽ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാവുമെന്നും ട്രാവൽ ഏജൻസികൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. ജനുവരിയിൽ വിമാന സർവീസുകൾ പഴയ നിലയിൽ ആവുന്നത് വരെ അവസരം നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഏജൻസികൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത്.

എന്നാൽ ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്ക് സർവീസ് നടത്താനായി സൗദി സർക്കാരിന്റെയും ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെയും അനുമതി ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ സൗദിയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകളെ സംബന്ധിച്ച് സൗദി ജനറൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ ഇതുവരെ യാതൊരു അറിയിപ്പുകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.

Continue Reading
KERALA17 hours ago

പ്രവാസികൾക്ക് കേരള സർക്കാരിന്റെ 4 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ലഭിക്കാൻ

LATEST19 hours ago

എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് നടത്തിയത് ഗുരുതര പ്രോട്ടോകോൾ ലംഘനം

INDIA2 days ago

കുരുക്കിലായി പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവാസികൾ അടക്കം അനേകം പേർ

LATEST2 days ago

സൗദിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരും തിരിച്ചെത്തുന്നവരും നിർബന്ധമായി അറിയേണ്ടത്

LATEST3 days ago

സൗദിയിൽ മലയാളി അകപ്പെട്ടത് വൻ കുരുക്കിൽ

LATEST3 days ago

സൗദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ യാത്ര സൗകര്യമില്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാർ

LATEST4 days ago

വ്യത്യസ്തമായ അടവുമായി പെൺകുട്ടികളെ പിന്തുടർന്നിരുന്ന 20 കാരൻ

KERALA5 days ago

പ്രവാസി യുവാവിന്റെ ചതിയിൽ മനം നൊന്ത് പെൺകുട്ടി ജീവനൊടുക്കി

LATEST5 days ago

വിദേശികൾക്ക് സൗദിയിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ അനുമതി നൽകി

LATEST5 days ago

സൗദിയിൽ ഒരു തൊഴിലാളി മാത്രമാണെങ്കിലും ശമ്പളം ബാങ്ക് വഴി അക്കൗണ്ട് നൽകണം

LATEST6 days ago

പാർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സൗദി ട്രാഫിക് വിഭാഗത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്

LATEST6 days ago

അപാരമായ സാമ്യവുമായി സൗദിയിൽ ദുൽഖറിന്റെ അപരൻ

LATEST6 days ago

ആദ്യ ഭാര്യയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വീഡിയോ സന്ദേശം വൈറലായി. (വീഡിയോ)

LATEST6 days ago

ബിനാമി ബിസിനസ് കേസിൽ സൗദി വനിതക്കും സൗദി പൗരനും വിദേശിക്കും കടുത്ത ശിക്ഷ

LATEST6 days ago

ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പുതുക്കി കിട്ടിയതായി നിരവധി പ്രവാസികൾ

LATEST3 weeks ago

പ്രവാസി യുവാവിന്റെ യഥാർത്ഥ വിവരങ്ങൾ അറിഞ്ഞതോടെ അമ്പരന്ന് സൗദി പ്രവാസികൾ

LATEST1 week ago

സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായി വീഡിയോ. നടപടി ആരംഭിച്ച് മന്ത്രാലയം

LATEST1 week ago

സൗദിയിൽ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ യൂണിഫോം നിർബന്ധമാക്കി

LATEST2 weeks ago

കൃത്യം തെളിഞ്ഞത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമർത്ഥമായ ഇടപെടൽ മൂലം

SAUDI ARABIA2 weeks ago

സൈബർ ചതിക്കുഴിയിൽ അകപ്പെട്ട മലയാളി പ്രവാസി. രക്ഷക്കെത്തുന്ന സൗദി സൈബർ വിദഗ്ദൻ

LATEST6 days ago

സ്പോൺസർ നൽകിയ കള്ളക്കേസ് ബുദ്ധിപരമായ നീക്കത്തിലൂടെ പരാജയപ്പെടുത്തി മലയാളി

LATEST3 days ago

സൗദിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ യാത്ര സൗകര്യമില്ലാതെ ഇന്ത്യക്കാർ

LATEST2 days ago

സൗദിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നവരും തിരിച്ചെത്തുന്നവരും നിർബന്ധമായി അറിയേണ്ടത്

LATEST1 week ago

പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ വ്യാജമെന്ന് സൗദി ജവാസാത്

LATEST2 weeks ago

പാഠം പഠിപ്പിച്ച് പോലീസ്

LATEST2 weeks ago

സൗദിയിൽ കോൺട്രാക്ടിംഗ് കമ്പനികളിൽ നാലു തൊഴിൽ മേഖലകൾ സൗദിവൽക്കരണം

SAUDI ARABIA4 weeks ago

സൗദിയിലെ പ്രവാസികൾ ഈ പട്ടിക ശ്രദ്ധിക്കുക

LATEST1 week ago

60 കാരനായ വിദേശി ടാക്സി ഡ്രൈവർ പിടിയിലായി

LATEST5 days ago

വിദേശികൾക്ക് സൗദിയിലേക്ക് തിരികെ വരാൻ അനുമതി നൽകി

LATEST1 week ago

സൗദിയിൽ സ്‌പോൺസറുടെ അനുമതിയോടെയും ഇല്ലാതെയും സ്‌പോൺസർഷിപ്പ് മാറാനുള്ള നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കി മന്ത്രാലയം

Trending

error: Content is protected !!