Connect with us

LATEST

സൗദി പ്രവാസികള്‍ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിര്‍ബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട 17 കാര്യങ്ങള്‍

Published

on

 1. ഞാന്‍ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം മറ്റൊരാള്‍ക്ക് കൈമാറിയാല്‍ ഞാന്‍ പുതുതായി തൊഴില്‍ കരാര്‍ ആ മാനേജ്മെന്‍റ്/സ്പോണ്‍സറുമായി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുമോ?

ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ അവകാശം പുതിയ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൈമാറുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തിലോ അല്ലെങ്കില്‍ ലയനം, അവകാശം നല്‍കല്‍ (Partition) തുടങ്ങിയ സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയമപരമായ അവസ്ഥക്കും അസ്തിത്വത്തിനോ മാറ്റം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലോ തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് സൗദി തൊഴില്‍ നിയമം വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്.

രണ്ടു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തമ്മില്‍ ലയിക്കുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തിലോ (Merger), പൈതൃക അവകാശം വീതം വെച്ച് നല്‍കുന്ന സന്ദര്‍ഭത്തിലോ (Partition) ആണ് പ്രധാനമായും തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള നിയമ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നു വരാറുണ്ട്.

മേല്‍ പറഞ്ഞ രണ്ടു സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലും പഴയ സ്ഥാപനത്തിലെ നിലനില്‍ക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴില്‍ കരാര്‍ അത് പോലെ തന്നെ നില നിര്‍ത്തേണ്ടതാണ്. തൊഴിലുടമക്ക് ഏകപക്ഷീയമായി അതില്‍ മാറ്റം വരുത്താന്‍ സാധിക്കില്ല. ഈ അവസങ്ങളില്‍ എല്ലാം തന്നെ തൊഴിലാളിയുടെ സേവനം ‘തുടര്‍ച്ചയായുള്ള സേവനം’ (Continuous Service) എന്ന രീതിയില്‍ തന്നെ ആയിരിക്കും തൊഴില്‍ നിയമം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്‌. (‘തുടര്‍ച്ചയായുള്ള സേവനം’ എന്ന പദം കൂടുതല്‍ പ്രസക്തമാവുക സേവനാനതര ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന സമയത്താണ്).

 1. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ തൊഴിലാളിയുടെ ബാക്കിയുള്ള ശമ്പളം, ഏന്‍ഡ് ഓഫ് സര്‍വീസ് ബെനിഫിറ്റ് (സേവനാനന്തര ആനുകൂല്യം) എന്നിവ ആരാണ് നല്‍കേണ്ടത്?

മേല്‍ പറഞ്ഞ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട ശമ്പളം, ഉടമസ്ഥ അവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്ത തിയ്യതി വരെയുള്ള സേവനാനന്തര അവകാശം (ESB – End of Service Benefit), മറ്റുള്ള അവകാശങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൈമാറ്റം നടന്ന തിയ്യതി മുതല്‍ പുതിയ ഉടമയും പഴയ ഉടമയും ഒരു പോലെ ഒറ്റക്കും കൂട്ടായും ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

എന്നാല്‍ ഉടമസ്ഥ അവകാശ കൈമാറ്റം നടക്കുന്നത് വ്യക്തിയുടെ (Individual Ownership) ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനം ആണെങ്കില്‍, തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിചിട്ടില്ലാത്ത അവകാശങ്ങള്‍ പുതിയ ഉടമ ഏറ്റെടുത്തു കൊള്ളാമെന്നു പഴയ ഉടമയും പുതിയ ഉടമയും തമ്മില്‍ ധാരണയില്‍ എത്തണം. പക്ഷെ ഇക്കാര്യത്തില്‍ തൊഴിലാളിക്ക് സൗദി തൊഴില്‍ നിയമം പ്രത്യേക പരിഗണന നല്‍കുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യം സമ്മതിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം തൊഴിലാളിക്കുണ്ട്. തൊഴിലാളിയുടെ രേഖാ മൂലമുള്ള സമ്മതത്തോടു കൂടി മാത്രമേ മേല്‍ പറഞ്ഞ ബാധ്യാതാ കൈമാറ്റം പുതിയ ഉടമയിലേക്ക് നല്‍കാന്‍ പഴയ ഉടമക്ക് അനുവാദമുള്ളൂ.

തൊഴിലാളിക്ക് സമ്മതം നല്‍കുന്നതിന് താല്‍പ്പര്യം ഇല്ലെങ്കില്‍ തന്റെ തൊഴില്‍ കരാര്‍ അവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെടാന്‍ തൊഴിലാളിക്ക് സാധിക്കും അത്തരം അവസത്തില്‍ തൊഴിലാളിയുടെ നില നില്‍ക്കുന്ന അവകാശങ്ങള്‍ പഴയ തൊഴില്‍ ഉടമ തന്നെയായിരിക്കും നല്‍കേണ്ടത്.

 1. ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു തൊഴിലുടമക്ക് തന്‍റെ തൊഴിലാളിക്ക് എതിരായി അച്ചടക്ക/ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നത്?

തൊഴിലാളി തൊഴില്‍ സ്ഥലത്തെയോ തൊഴിലുടമയുടെയൊ അനുശാസനങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്കെതിരെ താഴെ പറയുന്ന ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ തൊഴില്‍ നിയമം അനുവാദം നല്‍കുന്നുണ്ട്.

 1. തൊഴിലാളിക്ക് താക്കീത്, മുന്നറിയിപ്പ് (Warning) എന്നിവ നല്കാം.
 2. പിഴ ചുമത്താം. എന്നാല്‍ ഈ തുക തൊഴിലാളിയുടെ പരമാവധി അഞ്ചു ദിവസത്തെ വേതനത്തിന് തുല്യമായ തുകയേക്കാള്‍ കൂടുതലാകാന്‍ പാടില്ല.
 3. തൊഴിലാളിയുടെ അലവന്‍സുകള്‍ തടഞ്ഞു വെക്കുകയോ, നല്‍കുന്നത് നീട്ടി വെക്കുകയോ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. എന്നാല്‍ ഈ കാലാവധി ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ആകാന്‍ പാടില്ല.
 4. തൊഴിലാളിയുടെ പ്രൊമോഷന്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ കവിയാത്ത കാലാവധിക്ക് നീട്ടി വെക്കാം.
 5. തൊഴിലാളിയുടെ ശമ്പളം തടഞ്ഞു വെക്കുകയോ അയാളെ ജോലിയില്‍ നിന്നും സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം.
 6. തൊഴില്‍ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന കാരണങ്ങളാല്‍ തൊഴിലാളിയെ ജോലിയില്‍ നിന്നും ഡിസ്മിസ് ചെയ്യാം.

മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ അല്ലാതെ തൊഴില്‍ നിയമത്തിലോ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര ചട്ടത്തിലോ പറയാത്ത യാതൊരു ശിക്ഷാ നടപടിയും തൊഴിലാളിക്ക് എതിരെ സ്വീകരിക്കാന്‍ പാടില്ല.

 1. തൊഴിലാളിക്ക് ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ എടുക്കുന്നതിന് മുന്‍പായി എന്തെല്ലാം നടപടി ക്രമങ്ങളാണ് തൊഴിലുടമ/സ്ഥാപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്?

തൊഴിലാളിക്ക് എതിരായി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അച്ചടക്ക നടപടികള്‍ എടുക്കുന്നതിന് മുന്‍പായി തൊഴിലുടമ ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ച് തൊഴിലാളിയെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം. കൂടാതെ തൊഴിലാളിക്ക് അയാള്‍ക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ച് അയാളുടെ ഭാഗം വിശദീകരിക്കാനുള്ള അവസരവും നല്‍കണം. ഈ നടപടികള്‍ രേഖാ മൂലമാക്കി തൊഴിലാളിയുടെ പേഴ്സണല്‍ ഫയലില്‍ സൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഈ നടപടി ക്രമങ്ങള്‍ക്ക്‌ ശേഷം തൊഴിലാളിക്ക് എതിരായി അച്ചടക്ക/ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ എടുക്കുകയോ എടുക്കക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അക്കാര്യവും തൊഴിലാളിയെ രേഖാമൂലം അറിയിക്കണം.

 1. തൊഴിലാളിക്ക് എതിരെ അച്ചടക്ക/ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ എടുക്കുന്നതിനുള്ള കാല പരിധി എത്രയാണ്?

തൊഴിലാളിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ തന്നെ, 3൦ ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇത് ശ്രദ്ധയില്‍ വരികയോ കണ്ടു പിടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്കെതിരെ അച്ചടക്ക/ശിക്ഷാ അനടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ പാടില്ല. കൂടാതെ അയാള്‍ തെറ്റ് അച്ചടക്ക ലംഘനം/തെറ്റ് വരുത്തി എന്ന് അന്വേഷണം നടത്തി കണ്ടെത്തിയ ശേഷം മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞും അയാള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കില്‍ പിന്നീട് അയാള്‍ക്കെതിരെ നടപടികള്‍ എടുക്കുന്നത് നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല.

 1. തനിക്കെതിരെയുള്ള ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അതിനെതിരെ തൊഴിലാളിക്ക് എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കുക?

തൊഴിലുടമ/സ്ഥാപനം തനിക്കെതിരെ നടപടികള്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ആ തീരുമാനത്തിന് എതിരെ തൊഴിലാളിക്ക് അപ്പീല്‍ നല്‍കാന്‍ അവസരമുണ്ട്. രേഖാമൂലമുള്ള അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച് 15 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിക്കാം. സി.എസ്.എല്‍.ഡി യിലാണ് (Commission for Settlement of Labour Disputes) അപ്പീല്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. തൊഴിലാളിയുടെ ഒബ്ജക്ഷന്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു 3൦ ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ സി.എസ്.എല്‍.ഡി തീരുമാനം പുറപ്പെടുവിക്കും.

 1. തൊഴിലാളിയുടെ ഏതെല്ലാം പ്രപ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് എതിരെയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്/തൊഴിലുടമക്ക് അച്ചടക്ക/ശിക്ഷാ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ തൊഴില്‍ നിയമ പ്രകാരം നിയമ തടസ്സം ഉള്ളത്?

തൊഴിലാളിയുടെ തൊഴില്‍ പരമായ ചുമതലയുടെയും ഉത്തരവാദിത്വത്തിന്‍റെയും പരിധിക്ക് പുറത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളില്‍ തൊഴില്‍ നിയമ പ്രകാരം നടപടികള്‍ എടുക്കാന്‍ തൊഴിലുടമ/സ്ഥാപനത്തിന് അധികാരമില്ല. കൂടാതെ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന് പുറത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് എതിരെയും നടപടികള്‍ എടുക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. എനാല്‍ തൊഴിലാളി ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ സ്ഥാപനതെയോ/ഉടമയെയോ/മാനേജരെയോ ബാധിക്കുന്നതാനെങ്കില്‍ അത്തരം പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് തൊഴിലാളിക്ക് എതിരായി തൊഴില്‍ നിയമ പ്രകാരം നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

 1. തൊഴില്‍ കരാര്‍ പ്രകാരം സേവന കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയാക്കി പിരിയുന്ന വേളയില്‍ തൊഴിലാളിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

സൗദി അറേബ്യയില്‍ സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ നിന്നും തൊഴില്‍ കരാര്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അയാളുടെ തൊഴിലുടമയില്‍ നിന്നും ന്യായമായി ലഭിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ആനുകൂല്യമാണ് സേവനാനന്തര ആനുകൂല്യം അഥവാ ഇ.എസ്.ബി എന്ന End of Service Benefit. തൊഴിലാളിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തിനു ഓരോ വര്‍ഷത്തിനും അടിസ്ഥാന മാസ ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി തുകയും അതിനു ശേഷം ഓരോ വര്‍ഷത്തിനും മുഴുവന്‍ മാസ ശമ്പളവും നല്‍കണം.

അവസാന മാസത്തില്‍ ലഭിച്ച ശമ്പളമാണ് (Last Month Wage – LMW) ഇ.എസ്.ബി കണക്കാക്കുന്നതിനു മാനദണ്ഡമായി എടുക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഓരോ മുഴുവന്‍ വര്‍ഷത്തിനും നല്‍കിയ ശേഷം അവസാന വര്‍ഷത്തിലെ അവശേഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് കൂടി ഇ.എസ്.ബി നല്‍കണം എന്ന് സൗദി തൊഴില്‍ നിയമത്തിലെ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ഈ വകുപ്പ് എടുത്തു പറയുന്നു. അതായത് നിങ്ങള്‍ നാല് വര്‍ഷവും മൂന്നു മാസവും ജോലി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അവശേഷിക്കുന്ന മൂന്നു മാസങ്ങൾക്ക് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഇ.എസ്.ബി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

 1. തൊഴിലാളി ജോലി രാജി വെക്കുന്ന അവസരങ്ങളില്‍ അയാള്‍ക്ക്‌ ഇ.എസ്.ബി ലഭിക്കാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ?

തൊഴില്‍ കരാര്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് ഇ.എസ്.ബി യുടെ കണക്കിലും വ്യത്യാസം വരാം. ഒരു തൊഴിലാളി സ്വമേധയാ രാജി വെക്കുകയാണെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്കും താഴെ പറയുന്ന രീതിയില്‍ ഇ.എസ്.ബി ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാന്‍ അര്‍ഹതയുണ്ട്. തൊഴിലാളി രണ്ടു വര്‍ഷത്തെ സര്‍വീസ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് രാജിവെക്കുന്നതെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് മൂന്നിലൊന്ന് സര്‍വീസ് ആനുകൂല്യത്തിനാണ് അര്‍ഹതയുണ്ടാവുക. അഞ്ചു വര്‍ഷത്തെ സര്‍വീസുള്ള തൊഴിലാളിക്ക് മൂന്നില്‍ രണ്ട് സര്‍വീസ് ആനുകൂല്യത്തിന് അവകാശമുണ്ടാകും.

പത്ത് വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സര്‍വീസുള്ള തൊഴിലാളിക്ക് സ്വയം രാജി വെച്ച് പിരിയുകയാണെങ്കില്‍ മുഴുവന്‍ തുകയും ഇ.എസ്.ബി യായി തൊഴിലുടമ നല്‍കണം.

എന്നാല്‍ രണ്ടു വര്‍ഷത്തില്‍ കുറവ് മാത്രം സര്‍വീസുള്ള ഒരു തൊഴിലാളി ജോലിയില്‍ നിന്നും രാജി വെക്കുകയാണെങ്കില്‍ അയാള്‍ക്ക് തൊഴിലുടമ സര്‍വീസ് ആനുകൂല്യം നല്‍കേണ്ടതില്ല.

 1. എങ്ങിനെയാണ് ഒരു തൊഴിലാളിയുടെ ഇ.എസ്.ബി കണക്കാക്കുന്നത്?

ഇ.എസ്.ബി കണക്കാക്കുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ്. ഉദാഹരണമായി 2000 റിയാല്‍ ശമ്പളമുള്ള ഒരാള്‍ക്ക്‌ പത്തു വര്‍ഷവും മൂന്നു മാസവും സര്‍വീസ്‌ ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുക. എങ്കില്‍ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വര്‍ഷത്തേക്ക് ESB ആയി അയാള്‍ക്ക്‌ ലഭിക്കുക 1000 റിയാല്‍ വീതം ആയിരിക്കും. അതിനു ശേഷം അഞ്ചു വര്‍ഷത്തേക്ക് ESB ആയി 2000 റിയാല്‍ വച്ച് തന്നെ കിട്ടുന്നു.

ഇനി അവസാനത്തെ മൂന്നു മാസത്തേക്കുള്ള ESB എങ്ങിനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം.

LMW നെ 365.25 കൊണ്ട് ഹരിക്കുക. അപ്പോള്‍ കിട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ESB. അതിനെ മൂന്നു മാസം (തൊണ്ണൂറു ദിവസം) കൊണ്ട് ഗുണിക്കുക. അപ്പോള്‍ നിങ്ങള്ക്ക് മൂന്നു മാസത്തെ ESB ലഭിക്കും. (ഒരാളുടെ മണിക്കൂര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വേതനം കാണണമെങ്കില്‍ ഈ ദിവസ വേതനത്തെ എട്ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാല്‍ മതി.)

അതായത്: 2000 (LMW) / 365.25 = 5.48.00 (ഒരു ദിവസത്തെ ESB)

5.48 x 90 = 493.20 ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ തൊണ്ണൂറു ദിവസത്തെ ESB.

 1. തൊഴിലാളിക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ട വാര്‍ഷിക അവധിയുടെ കാര്യം വിശദീകരിക്കാമോ?

തൊഴിലാളിക്ക് 5 വര്‍ഷം വരെ വര്‍ഷത്തില്‍ 21 ദിവസത്തില്‍ കുറയാത്ത വാര്‍ഷിക ലീവും ഒരേ തൊഴിലുടമയുടെ കീഴില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ 5 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം ഓരോ വര്‍ഷവും 30 ദിവസത്തെ വാര്‍ഷിക ലീവും തൊഴില്‍ നിയമം അനുവദിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. തൊഴിലാളി അയാള്‍ക്ക് അര്‍ഹതപ്പെട്ട വാര്‍ഷിക അവധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കില്‍ ആ വാര്‍ഷിക അവധിയുടെ വേതനം കൂടി അയാള്‍ക്ക്‌ ലഭിക്കേണ്ടതാണ്.

 1. ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഇ.എസ്.ബി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

ചില സാഹചര്യങ്ങളില്‍ തൊഴിലാളിക്ക് ഇ.എസ്.ബി നല്‍കേണ്ടതില്ലെന്ന് തൊഴില്‍ നിയമം വ്യക്തമാക്കുന്നു. താഴെ പറയുന്ന നാലു സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് ഇ.എസ്.ബി നിഷേധിക്കപ്പെടുക.

 • രണ്ടു വര്‍ഷം പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പായി രാജി വെക്കുകയാണെങ്കില്‍
 • പ്രൊബേഷന്‍ കാലത്ത് തൊഴിലാളിയെ പിരിച്ചു വിടുകയാണെങ്കില്‍
 • നിയമാനുസൃത കാരണമില്ലാതെ തുടര്‍ച്ചയായി പതിനഞ്ചു ദിവസം ജോലിക്ക് തൊഴിലാളി ഹാജരാകാതിരിക്കല്‍
 • നിയമാനുസൃത കാരണമില്ലാതെ ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ പലതവണയായി തൊഴില്‍ നിയമത്തില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിശ്ചിത എണ്ണം ദിവസങ്ങളില്‍ ജോലിയില്‍ ഹാജരാകാതിരിക്കല്‍
 1. പുതിയ നിയമ പ്രകാരം തൊഴിൽ കരാർ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് മാറാൻ സാധിക്കുമോ?

സ്‌പോൺസറുടെ സമ്മതമാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം. തൊഴിൽ കരാർ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സ്‌പോൺസറുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി തന്നെ ഒരു സ്‌പോൺസറുടെ കീഴിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സ്‌പോൺസറുടെ കീഴിലേക്ക് മാറാൻസാധിക്കും. ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് 14 ന് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് നിയമ പ്രകാരം ഇതിനായി 90 ദിവസ നോട്ടീസ് കാലവും നഷ്ടപരിഹാര വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കല്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്.

കൂടാതെ തൊഴില്‍ നിയമം ലംഘിക്കാനും പാടില്ല. തൊഴില്‍ കരാര്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കക്ഷിയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം വഹിക്കേണ്ടത്. കരാര്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷമാണെങ്കില്‍ തൊഴില്‍ മാറ്റത്തിന് നഷ്ടപരിഹാര വ്യവസ്ഥ ബാധകമായിരിക്കില്ല. ആദ്യ കരാര്‍ കാലാവധി പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷമുണ്ടാക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ തൊഴില്‍ കരാറിലും പിന്നീടുള്ള കരാറുകളിലും ആദ്യ വര്‍ഷം തന്നെ തൊഴില്‍ മാറ്റത്തിന് തൊഴിലാളിക്ക് അവകാശമുണ്ടാകും.

 1. തൊഴിൽ കരാർ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി കരാർ റദ്ദാക്കി ഫൈനൽ എക്‌സിറ്റിൽ രാജ്യം വിടാന്‍ തൊഴിലാളിക്ക് പുതിയ നിയമ പ്രകാരം സാധിക്കുമോ?

ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് 14 ന് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് നിയമ പ്രകാരം തൊഴിൽ കരാർ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി കരാർ റദ്ദാക്കി ഫൈനൽ എക്‌സിറ്റിൽ രാജ്യം വിടാനും വിദേശ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇപ്രകാരം കരാർ റദ്ദാക്കുമ്പോൾ തൊഴിലുടമക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ തൊഴിലാളി ബാധ്യസ്ഥനാണ്. തൊഴില്‍ കരാര്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കക്ഷിയാണ് നഷ്ടപരിഹാരം വഹിക്കേണ്ടത്.

 1. കരാർ കാലാവധിക്ക് ശേഷം സ്‌പോൺസർഷിപ്പ് മാറുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നിബന്ധന എന്താണ്?

സൗദിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസം പൂർത്തിയാവണമെന്നും കരാർ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് 90 ദിവസം മുൻപായി സ്‌പോൺസർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകി അറിയിക്കണം എന്നതുമാണ് വ്യവസ്ഥ. ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് 14 ന് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് നിയമ പ്രകാരം നിലവിലുള്ള തൊഴിൽ കരാർ പുതുക്കാൻ താൽപ്പര്യമില്ലെന്ന് അറിയിക്കുകയും സേവനാനന്തര ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകി തനിക്ക് വിടുതൽ നൽകണമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നിലവിലെ സ്പോൺസർക്ക് നൽകുന്ന ഈ നോട്ടീസ് കാലാവധി കൊണ്ട് മന്ത്രാലയം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

 1. ഈ നോട്ടീസ് കാലാവധി തൊഴിലുടമക്കും ബാധകമാണോ?

ആണ്. ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് 14 ന് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് നിയമ പ്രകാരം തൊഴിലാളിയുമായുള്ള തൊഴിൽ കരാർ പുതുക്കാൻ തൊഴിലുടമക്കും താൽപ്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽ കരാർ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് 90 ദിവസം മുൻപായി തൊഴിലാളിയെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. തൊഴിലാളിയും തൊഴിലുടമയും നിർബന്ധമായി നൽകേണ്ട നോട്ടീസ് കാലാവധിയെ കുറിച്ച് തൊഴിൽ കരാറിൽ വ്യക്തമായും കൃത്യമായും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും.

 1. തൊഴിൽ കരാറിൽ നിഷ്കർഷിച്ച പ്രകാരം തൊഴിലാളി തൊഴിലുടമക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അനന്തരഫലം എന്തായിരിക്കും?

തൊഴിൽ കരാർ തുടരാൻ തൊഴിലാളിക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടീസ് കാലാവധി ആവശ്യമില്ല. ഈ വര്‍ഷം മാര്‍ച്ച് 14 ന് രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ് നിയമ പ്രകാരം കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ കരാർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി പുതുക്കപ്പെടും. (ഇവിടെ ഒരു കാര്യം തൊഴിലാളി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തൊഴിൽ കരാർ തുടരാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പഴയ കരാർ തന്നെതുടരണമെന്ന മനോഭാവത്തോടെ ഇരിക്കരുത്. ന്യായമായ വേതന വർദ്ധനയും ആനുകൂല്യ വർദ്ധനയും ആവശ്യപ്പെടണം. അതിന് അനുസൃതമായി കരാറിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി പുതുക്കണം).

അഡ്വ.ഷിയാസ് കുഞ്ഞിബാവ. കോര്‍പറേറ്റ് ലോയര്‍ & കണ്‍സല്‍ട്ടന്റ്. ദുബായ്,റിയാദ്,ഡല്‍ഹി,കൊച്ചി.

LATEST

വിസിറ്റ്-പുതിയ വിസക്കാര്‍ക്ക് അപ്ഡേഷന്‍, യാത്ര മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം, 93 അംഗീകൃത പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങള്‍: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍

Published

on

എന്റെ ഭാര്യ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലാണ് സൗദിയില്‍ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അഞ്ചു ദിവസത്തെ ക്വാറന്റൈന്‍ കഴിഞ്ഞു. അതിന് ശേഷമുള്ള ആര്‍.ടി.പി.സി.ആറും കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും തവക്കല്‍നയില്‍ സ്റ്റാറ്റസ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ എന്താണ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുക്?

വിസിറ്റ് വിസയിലും പുതിയ വിസയിലും സൗദിയില്‍ എത്തിയ ശേഷം ഇപ്പോള്‍ സമാനമായ പ്രശ്നം നേരിടുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട്. അവരുടെ ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍ റിസള്‍ട്ട് ഇതുവരെ അപ്ഡേറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും തവക്കല്‍ന സ്റ്റാറ്റസ് മാറാതെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ എന്ന് തന്നെ ഇപ്പോഴും കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചില പ്രായോഗിക തടസ്സങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതിനാല്‍ വിസിറ്റ് വിസയിലും പുതിയ വിസയിലും സൗദിയില്‍ എത്തിയവര്‍ക്ക് ഈ ന്യൂനത പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. മറ്റൊരു ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍ കൂടി സര്‍ക്കാര്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്നും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ഈ ന്യൂനത പരിഹരിക്കാന്‍ സാധിക്കുമായിരുന്നു എങ്കിലും ഇവര്‍ക്ക് സിഹത്തി അപ്ളിക്കേഷന്‍ ഇല്ലാത്തത് മൂലമായിരുന്നു പ്രധാനമായും തടസ്സം നേരിട്ടിരുന്നത്.

അത് പോലെ തന്നെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ എന്ന സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നത് മൂലം ഇവര്‍ക്ക് തവക്കല്‍ന അപ്ളിക്കേഷന്‍ വഴി ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാനും സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പലരും ചെയ്തിരുന്നത്, എവിടെ നിന്നാണോ ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍ ചെയ്തത്, ആ സെന്ററില്‍ പോയി ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്നതാണ്. അതും പലപ്പോഴും പ്രായോഗികമായിരുന്നില്ല.

എന്നാല്‍ വിസിറ്റ് വിസയിലോ പുതിയ വിസയിലോ രാജ്യത്ത് എത്തിയവര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ സെഹത്തി അപ്ളിക്കേഷന്‍ വഴി ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനായി സെഹതി അപ്ളിക്കേഷന്‍ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോഗിന്‍ പേജില്‍ തന്നെയാണ് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. അതിലൂടെ ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍ ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും.

ലോഗിന്‍ പേജില്‍ ‘Welcom to Sehhaty’ എന്നതിന് താഴെയും Create Account, Sign In എന്നതിന് മുകളിലായും ‘Covid – 19 test appointment for border ID and GCC ID holders  എന്ന ഓപ്ഷന്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ്‌ നടത്തിയാല്‍ നിങ്ങളുടെ തവക്കല്‍ന സ്റ്റാറ്റസ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണല്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ എന്നതില്‍ നിന്നും ഇമ്മ്യൂണ്‍ എന്നായി മാറും. 

എനിക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച യു.എ.ഇ യില്‍ നിന്നും സൗദിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍ റിസള്‍ട്ട് ലഭിക്കാന്‍ താമസം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് സൗദിയില്‍ നിന്നും കഫീല്‍ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്നു. വൈകീട്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റ്. രാവിലെ പരിശോധനക്ക് സാമ്പിള്‍ കൊടുക്കാമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ എന്താണ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുക?

ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍ റിസള്‍ട്ട് ലഭിക്കാന്‍ കാലതാമസം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നത് വാസ്തവമാണ്. സമയത്തിനു റിസള്‍ട്ട് ലഭിക്കാതെ ഫ്ലൈറ്റ് വിട്ടു പോയ അനുഭവം പലര്‍ക്കും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഖത്തറിലും, യു.എ.ഇ യിലുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സൗദിയില്‍ നിലവില്‍ കാലതാമസം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല. പക്ഷെ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാവാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. എയര്‍ ബബിള്‍ കരാര്‍ സര്‍വീസുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യം സങ്കീര്‍ണ്ണമാക്കിയേക്കാം.

യു.എ.ഇ യില്‍ സമയത്തിനു റിസള്‍ട്ട് ലഭിക്കാത്തതിനാല്‍ യാത്രയ്ക്കു വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ പലർക്കും മടങ്ങേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പരിശോധനയ്ക്കു എത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം കൂടിയതും ലാബ് ജീവനക്കാരിൽ പലർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചതുമാണ് ഫലം വൈകാൻ കാരണമാവുന്നത്. അത് പോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമം അനുസരിച്ച് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഈ മാസം മുതൽ നെഗറ്റീവ് ഫലം നിർബന്ധമാക്കിയതും അവധിക്കു ശേഷം എത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പരിശോധനാഫലം ഹാജരാക്കേണ്ടി വരുന്നതും അതോടൊപ്പം യാത്രക്കാരല്ലാത്തവർ വിമാനത്താവളത്തിൽ പരിശോധിക്കാനെത്തുന്നതും കാര്യങ്ങള്‍ കൂടുതല്‍ വഷളാക്കുന്നു.

ഖത്തറിലും സമാന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഖത്തറില്‍ സിദ്‌റ മെഡിക്കൽ സെന്ററിൽ അധികം തുക നല്‍കിയാല്‍ അടിയന്തര കേസുകളിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിശോധന ഫലം ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും നിലവില്‍ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലഭ്യമാകാത്തത് യാത്രക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നുണ്ട്.

അത് കൊണ്ട് മുന്‍ ദിവസങ്ങളെ പോലെ എട്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ റിസള്‍ട്ട് ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ ആ സമയം കണക്കാക്കി യാത്രയ്ക്ക് തലേ ദിവസം ‍ടെസ്റ്റ് എടുത്തവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകള്‍ ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമല്ലതായേക്കാം. റിസള്‍ട്ട് ലഭിക്കാന്‍ ഇപ്പോള്‍ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സാധാരണ സമയത്തെക്കാള്‍ ആറു മടങ്ങ്‌ സമയം എടുക്കുന്ന സാഹചര്യമാനുള്ളത്.

യാത്ര ചെയ്യാന്‍ പദ്ധതിയിട്ടിള്ളവര്‍ യാത്ര മുടങ്ങാതിരിക്കാന്‍ അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാന്‍ ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഖത്തറില്‍ നിന്നോ യു.എ.ഇ യില്‍ നിന്നോ സൗദിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവര്‍ യാത്രക്കുള്ള സമയത്തിന്റെ 72 മണിക്കൂര്‍ ആയി കഴിഞ്ഞാല്‍ താമസിയാതെ തന്നെ സാമ്പിള്‍ കൊടുക്കുക.

(ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നവര്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ പി.സി.ആർ ഇല്ലാതെ യാത്ര അനുവദിച്ചിരുന്ന സൗകര്യം കേന്ദ്രം നിർത്തലാക്കി എന്നതാണ്. അതിനാല്‍ ഉറ്റവര്‍ മരണപ്പെട്ട കാരണത്താല്‍ അടിയന്തിര യാത്രക്ക് ഒരുങ്ങുന്നവര്‍ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. മുന്‍പ് ഡെത്ത് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയാല്‍ പി.സി.ആര്‍ ഇല്ലാതെ യാത്രാനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോള്‍ എയർസുവിധയിൽ നിന്ന് അനുമതി ലഭിക്കാത്തത് മൂലം യാത്ര മുടങ്ങും.)

എനിക്ക് ഈ മാസം 12 നാണ് നാട്ടിലേക്ക് ടിക്ക് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ സമയത്ത് സൗദിയില്‍ നിന്നും ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍ റിസള്‍ട്ട് ലഭിക്കാന്‍ വൈകുമെന്നും കുറച്ചു റിയാല്‍ കൂടുതല്‍ കൊടുത്താല്‍ എട്ടു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ തന്നെ റിസള്‍ട്ട് ലഭ്യമാക്കി തരാം എന്ന് ഒരു സുഹൃത്ത് പറയുന്നു. ഇതില്‍ എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടോ?

കുറുക്കു വഴികള്‍ എപ്പോഴും അപകടം ഉണ്ടാക്കും. സൗദിയില്‍ സമീപ ദിവസങ്ങളില്‍ വ്യാജ ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സൗദി പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് അതോറിറ്റി അംഗീകാരം ഉള്ള സെന്ററുകളില്‍ നടത്തുന്ന പരിശോധനയുടെ ഫലം മാത്രമേ എയര്‍പോര്‍ട്ടുകളില്‍ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനാല്‍ അക്കാര്യം ഉറപ്പു വരുത്തുക.

സൗദിയിലെ അംഗീകൃത കോവിഡ് പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പട്ടിക സൗദി പബ്ലിക് ഹെല്‍ത്ത് അതോറിറ്റി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് താഴെ കൊടുക്കുന്നു. അത് പരിശോധിച്ച്, അംഗീകാരം ഉള്ള സെന്റര്‍ ആണോ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.

റിയാദ് പ്രവിശ്യ

 1. Dr. Sulaiman Al Habib Medical Hospitals Group
 2. Al Borg Medical Laboratories
 3. SMART LAB COMPANY
 4. Al-Farabi Medical Laboratory Company
 5. Specialized Medical Center Hospital
 6. Dallah Hospital
 7. Aldara Hospital and Medical Center
 8. Delta Medical Laboratories Company
 9. Mouwasat Hospital
 10. Hayat National Hospital
 11. Saudi Ajal Laboratories for Health Services
 12. Nourah Medical Company
 13. RIYADH CARE HOSPITAL
 14. Dar AlQanah Medical Laboratories
 15. Advanced Cell Laboratory
 16. Alfa medical laboratories
 17. Tetra Medical Laboratories
 18. Al-Arab Medical Laboratories
 19. One Touch Medical Laboratories
 20. Alhammadi hospital – Alnuzha
 21. Anwa Labs
 22. Integrated Care Medical Laboratory
 23. Hospital of Rana Medical Services Company -CityMed Hospital
 24. ELTA LAB
 25. Oxyhealth Medical Center
 26. NATIOAL HOSPITAL
 27. Dr. Samir medical laboratories
 28. international quality lab
 29. Basma Medical Laboratory Company

മക്ക

 1. AlFarabi Laboratory
 2. Al Borg Medical Laboratories
 3. Atba AlAsr General Medical Complex

ജിദ്ദ

 1. Al Borg Medical Laboratories
 2. International Medical Center
 3. House of Medicine Laboratory for medical analysis
 4. Dr. Soliman Fakeeh Hospital
 5. Hospital – Ghassan Naguib Pharaon
 6. Jeddah National Hospital
 7. Abu Al Khair Polyclinic
 8. Tibyana Medical Labs
 9. Al Mamlaka Medical Labs
 10. Dr. Samir Abbas Hospital Laboratory
 11. Saudi German Hospitals Group
 12. High Quality Clinical Lab’s
 13. Abeer Medical Company
 14. Dr. Erfan and Bagedo General Hospital
 15. Almostaqbal Hospital
 16. New Jeddah Clinic Hospital
 17. ‏Advanced Med Lab
 18. Noor Diagnostics and Discovery Laboratory
 19. Futurelab

കിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യ

ദമ്മാം

 1. Mouwasat Hospital
 2. Dar Afia Medical Company Clinics Complex
 3. Saudi German Hospital
 4. First Laboratory
 5. Arrawdha General Hospital
 6. Al Hokail Digital Academy Laboratory For Specialized Medical Analysis
 7. Al Borg Medical Laboratories
 8. Al Hyatt Medical Laboratory

അല്‍ ഖോബാര്‍

 1. Sulaiman Al Habib Medical Hospitals Group
 2. Almana General Hospital
 3. Modern Care Medical Complex Company
 4. AL HILAL ALZAHZBY Medical Laboratory

അല്‍ ഹസ

 1. Al Mousa Specialized Hospital
 2. Alahsa Hospital
 3. Johns Hopkins Aramco Healthcare

ജുബൈല്‍

 1. Mouwasat Hospital

ദഹറാന്‍

 1. Johns Hopkins Aramco Healthcare

ഖത്തീഫ്

 1. Al Farabi Laboratory

ഹഫര്‍ അല്‍ ബതീന്‍

 1. ‏Laboratory of Maroom medical services company
 2. Ezdan Medical Laboratories

അസീര്‍ പ്രവിശ്യ

ഖമിസ് മുശൈത്ത്

 1. Al Borg Medical Laboratories
 2. International outstanding lab
 3. Saudi German Hospital
 4. Hayat National Hospital
 5. ALFA LAB

അബഹ

 1. Abha International Private Hospital

മദീന പ്രവിശ്യ

മദീന

 1. Al Borg Medical Laboratories
 2. ‏ Hamid S. Al-Ahmadi and Partners Company
 3. BndrGene Medical Lab
 4. AL HAKEEM MEDICAL LABS

അല്‍ ഉല

 1. Prince Abdulmohsen General Hospital

ജസാന്‍ പ്രവിശ്യ

ജസാന്‍

 1. Hayat National Hospital
 2. Al Borg Medical Laboratories
 3. Al-Waseet Medical Complex
 4. Alemeis medical group
 5. Rassurance Medical Lab

ഹായില്‍ പ്രവിശ്യ

ഹായില്‍

 1. IBN SINA POLYCLINIC
 2. ALFARABI MEDICAL LAB

തബുക് പ്രവിശ്യ

തബുക്

 1. Al Borg Medical Laboratories

ദുബ

 1. Bassam Medical Center

ഖസീം പ്രവിശ്യ

ബുറൈദ

 1. Sulaiman Al Habib Medical Hospitals Group

ഉനൈസ

 1. Hayat National Hospital

നജ്റാന്‍ പ്രവിശ്യ

ഷറൊറ

 1. ALFARABI MEDICAL LAB

പ്രവാസി കോർണർ അപ്ഡേറ്റുകള്‍ ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതിനായി വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുന്നതിനായി ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക.     https://chat.whatsapp.com/HvJGe8nUWoHFyki1UwPfMD

ഫേസ് ബുക്കിലൂടെ പ്രവാസി കോര്‍ണര്‍ അപ്ഡേറ്റുകള്‍ ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക https://www.facebook.com/PravasiCornerOfficial

Continue Reading

LATEST

സൗദിയില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് ഇല്ലെങ്കില്‍ പിഴ?, തവക്കല്‍ന, അബ്ഷീര്‍: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍.

Published

on

 • സൗദിയില്‍ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് പ്രവേശനം നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 10,000 റിയാൽ വീതം പിഴ ചുമത്തുമെന്ന നിയമം വന്നതായി മെസേജുകള്‍ ലഭിക്കുന്നു. ഇത് വാസ്തവമാണോ?

ഭാഗികമായി ശരിയാണ്. ചില മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് പിഴ നിര്‍ബന്ധമാക്കിയതായി ഔദ്യോഗികമായി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാല്‍ ഇത് നിലവില്‍ വരുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ മാത്രമാണ്.

ടൂറിസം മന്ത്രാലയമാണ് നിബന്ധനകള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ടൂറിസം മേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇത് ബാധകമാവുക. ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ എന്നിവ അടക്കമുള്ള ടൂറിസം സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നിബന്ധന ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തിലാകും. നിയമം ലംഘിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 10,000 റിയാൽ തോതിൽ പിഴ ചുമത്തും. നിയമ ലംഘനം ആവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇരട്ടി തുക പിഴ ചുമത്തും.

 • എന്റെ ഭാര്യയെ വിസിറ്റിംഗ് വിസയിലാണ് കൊണ്ട് വന്നത്. തവക്കല്‍നയില്‍ വാക്സിന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍ അപ്‌ലോഡ്‌ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാന്‍ ഇവിടെ ഫിംഗര്‍ പ്രിന്റ്‌ വെച്ച് അബ്ഷീര്‍ അക്കൌണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോള്‍ ലോഗിന്‍ ആവുന്നുണ്ട് എങ്കിലും inactive user എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

Ministry of Interior കിയോസ്കിലെ മെഷീനില്‍ ഫിംഗര്‍ പ്രിന്റ്‌ വെച്ച് വെരിഫൈ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ അക്കൌണ്ട് ആക്റ്റിവേറ്റ് ആവേണ്ടതാണ്. അബ്ഷീര്‍ അക്കൌണ്ട് തുറക്കുന്നതിനായി യൂസര്‍ നെയിമും പാസ് വേര്‍ഡും എന്റര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ നിങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഡ് മൊബൈല്‍ നമ്പരിലേക്ക് ഓ.ടി.പി വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓ.ടി.പി വരുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ അബ്ഷീര്‍ അക്കൌണ്ട് ആക്റ്റിവേറ്റഡ്‌ ആണ്. കാരണം ആക്റ്റീവ് യൂസര്‍ക്ക് മാത്രമേ മൊബൈലിലൂടെ ഓ.ടി.പി ലഭിക്കൂ. ഇവര്‍ക്ക് ഓ.ടി.പി വരാതെ അക്കൌണ്ട് ഓപണ്‍ ചെയ്യാനും സാധിക്കില്ല.

എന്നാല്‍ മൊബൈലിലേക്ക് ഓ.ടി.പി വരാതെ തന്നെ അക്കൌണ്ട് ഓപണ്‍ ആക്കാന്‍ സാധിക്കുകയാണെങ്കില്‍ അക്കൌണ്ട് ആക്റ്റിവേറ്റ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ഫോട്ടോയും കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ താല്‍ക്കാലികമായ സിസ്റ്റം തകരാര്‍ ആകാനാണ് സാധ്യത. വിവരങ്ങള്‍ അപ്ഡേറ്റ് ആവാന്‍ സമയം എടുക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളില്‍ അങ്ങിനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ അക്കൌണ്ട് ലോഗ് ഔട്ട്‌ ചെയ്ത ശേഷം വീണ്ടും ലോഗിന്‍ ചെയ്തു നോക്കുക.

 • ഞാന്‍ നാട്ടില്‍ നിന്നും രണ്ടു ഡോസ് വാക്സിന്‍ എടുത്ത് സൗദിയില്‍ എത്തിയതാണ്. ഇപ്പോള്‍ തവക്കല്‍നയിലൂടെ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുമ്പോള്‍ ‘No data found’ എന്നാണു കാണിക്കുന്നത്. ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസിന് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലഭിക്കാന്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

നിങ്ങള്‍ നാട്ടില്‍ നിന്നും രണ്ടു വാക്സിന്‍ എടുത്ത ആളാണെങ്കില്‍ അതിന്റെ വിവരങ്ങള്‍ തവക്കല്‍നയില്‍ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല. അതിനാലാണ് ‘No data found’ എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ തവക്കല്‍ന വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കില്ല. നിങ്ങള്‍ക്ക് സെഹത്തി അപ്ളിക്കേഷന്‍ വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. നിലവില്‍ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നത് കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

 • ഞാന്‍ രണ്ടാമത്തെ വാക്സിന്‍ എടുത്ത് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞതാണ്. രണ്ടാമത്തെ വാക്സിന്‍ എടുത്തതിനു ശേഷം എട്ടു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് എടുത്താല്‍ മതിയെന്നാണ് ഞാന്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എനിക്ക് അവധിക്കായി പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടോ? പോകുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?

ചില കാര്യങ്ങളില്‍ മുന്‍ കരുതലുകള്‍ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ വിഷയം സംബന്ധിച്ച പല കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രവാസികളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ ഉത്തരങ്ങള്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. അതില്‍ പ്രധാനമാണ് റീ എന്‍ട്രി കാലാവധി, ഇഖാമ കാലാവധി, മൊബൈല്‍ റീചാര്‍ജ്ജ് എന്നിവ. ഇഖാമ, റീ എന്‍ട്രി തുടങ്ങിയവയുടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിന്യൂവല്‍ നടന്നില്ലെങ്കില്‍ സ്പോണ്‍സര്‍ മുഖേന പുതുക്കാനുള്ള ധാരണ മുന്‍പേ ചെയ്തു വെക്കുക. തവക്കല്‍ന, സെഹത്തി, ഹെല്‍ത്ത് പാസ്പോര്‍ട്ട് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളില്‍ മുന്‍പ് നല്‍കിയിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ വായിക്കുക.

പലരും അവഗണിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സിം കാര്‍ഡ്. നിങ്ങള്‍ മൂന്ന് മാസത്തില്‍ കൂടുതല്‍ നാട്ടില്‍ നില്‍ക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കില്‍ നിങ്ങളുടെ സൗദിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിം കാര്‍ഡ് താല്‍ക്കാലികമായി റദ്ദാവാതിരിക്കാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ആക്സസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്തോ നാട്ടില്‍ കുടുങ്ങി പോകുന്ന സമയത്തോ സൗദിയില്‍ നിന്നും ലഭിക്കേണ്ട പല സേവനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടും.

സൗദിയില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിം കാര്‍ഡ് നഷ്ടപ്പെടുകയോ റീ ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യാത്തത് മൂലം താല്‍ക്കാലികമായി ഉപയോഗരഹിതമാവുകയോ ചെയ്ത നിരവധി പേര്‍ അബ്ഷീര്‍ പോലുള്ള സേവനങ്ങള്‍ ലഭിക്കാതെ നാട്ടില്‍ പ്രശ്നങ്ങള്‍ നേരിടുന്നുണ്ട്. സിം കാര്‍ഡ് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കുക. നാട്ടിലുള്ളപ്പോഴും സിം കാര്‍ഡ് റീ ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകള്‍ കൈവശം കരുതുക.

നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പോകുമ്പോള്‍ തന്നെ മൊബൈല്‍ റീചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം റീ ചാര്‍ജ്ജ് കാര്‍ഡ് കൈവശം കരുതുക. അവസാനത്തെ റീ ചാര്‍ജ്ജിനു ശേഷം 90 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ റീ ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്തില്ലെങ്കില്‍ സേവനം നഷ്ടപ്പെടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ കാര്യവും യാത്രക്ക് മുന്‍പേ ശ്രദ്ധിക്കുക.

നാട്ടില്‍ പോകുവാന്‍ തയ്യാറെടുക്കുകയാണെങ്കില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് എടുത്ത ശേഷം പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് തന്നെയാണ് വിദഗ്ദ അഭിപ്രായം. ആരോഗ്യപരമായും, തിരിച്ചു വരുമ്പോള്‍ യാത്രക്ക് ഉണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കാനും അതാണ്‌ നല്ലത്. താങ്കള്‍ തിരിച്ചു വരാന്‍ പദ്ധതിയിടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സൗദിയിലെയും നാട്ടിലെയും രോഗ വ്യാപന അവസ്ഥ എന്ന് പ്രവചിക്കാന്‍ അസാധ്യമാണ്.

മരണ സംഖ്യയും ഗുരുതരാവസ്ഥയും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സൗദിയില്‍ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്കും ഒമിക്രോണ്‍ ആണ് ബാധിച്ചതെന്നും നിലവില്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ കഴിയുന്നവരില്‍ ഭൂരിഭാഗവും പൂര്‍ണ്ണമായ വാക്സിന്‍ കുത്തിവെപ്പുകള്‍ എടുക്കാത്തവരാണ് എന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിനാല്‍ ആരോഗ്യപരമായി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിലും ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് എടുക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും രോഗികളുടെ എണ്ണം വന്‍ തോതിലാണ് വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്നത്. ഒമിക്രോണിന്റെ വ്യാപന സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്താൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സൗദിയിൽ ഒമിക്രോൺ വലിയ തോതിൽ വ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം (5.1.2022) സൗദിയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 3000 കടന്ന് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 3045 പേർക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുതുതായി രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. മൂന്ന് രോഗികൾ മരിച്ചു. 109 പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു. സൗദിയില്‍ മാത്രമല്ല യു.എ.ഇ, കുവൈത്ത്, ഖത്തർ, ബഹ്‌റൈൻ, ഒമാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും കൊറോണ കേസുകളിൽ വൻ വർധനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

ഇന്ത്യയിലും രോഗവ്യാപനം വളരെ കൂടുതലാണ്. സൗദിയില്‍ ലോക്ഡൌണും മറ്റു കര്‍ശന നടപടികളും ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നാട്ടിലെ രോഗവ്യാപനം വര്‍ദ്ധിച്ചാല്‍ എന്തൊക്കെ നിയന്ത്രനങ്ങളായിരിക്കും ഏര്‍പ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയാനും സാധിക്കില്ല. നേരിട്ടുള്ള പ്രവേശനത്തിന് വിലക്കോ, കര്‍ശന ക്വാറന്റൈന്‍ നിബന്ധനകളോ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയാല്‍ തിരിച്ചു വരവ് സങ്കീര്‍ണ്ണമാവും.

 

പ്രവാസി കോർണർ അപ്ഡേറ്റുകള്‍ ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതിനായി വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുന്നതിനായി ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക. https://chat.whatsapp.com/HKliLEuOSKm9p27hj6dpJQ

ഫേസ് ബുക്കിലൂടെ പ്രവാസി കോര്‍ണര്‍ അപ്ഡേറ്റുകള്‍ ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക https://www.facebook.com/PravasiCornerOfficial

Continue Reading

LATEST

സൗദിയിലേക്ക് നഴ്സുമാര്‍ മാന്‍പവര്‍ സപ്ലൈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി പോകുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക

Published

on

 • എന്റെ മകള്‍ക്ക് സൗദിയിലെ ഒരു പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫര്‍ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമനുസരിച്ച് പല ആശുപത്രികളില്‍ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്നും രണ്ടു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം മാത്രമേ തിരിച്ചു വരാന്‍ സാധിക്കൂ എന്നും പറയുന്നു. പ്രൊമെട്രിക് എക്സാം പാസ് സൗദിയില്‍ എത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം പാസായാല്‍ മതിയെന്നും പറയുന്നു. ആശുപത്രിയിലെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള നമ്പര്‍ ചോദിച്ചിട്ട് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പോകുന്നത് സുരക്ഷിതമാണോ?

ഓഫര്‍ ലെറ്ററും വ്യവസ്ഥകളും അറിയാതെ കൃത്യമായി പറയാന്‍ സാധിക്കില്ല. എങ്കിലും പൊതുവായി വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ ഓഫര്‍ വന്നിട്ടുള്ളത് മാന്‍പവര്‍ സപ്ലൈ സ്ഥാപനം വഴിയാണെന്ന് ഊഹിക്കുന്നു. നോര്‍ക്ക വഴിയും, ആശുപത്രി പ്രതിനിധികള്‍ നേരിട്ടോ പ്രമുഖ റിക്രൂട്ട്മെൻറ് ഏജൻസികളുടെ സഹായത്തോടെയോ ആണ് സാധാരണയായി റിക്രൂട്ട്മെന്റുകള്‍ നടത്താറുള്ളത്. കാര്യങ്ങളില്‍ രഹസ്യ സ്വഭാവം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ മാന്‍പവര്‍ സപ്ലൈ സ്ഥാപനം ആയിരിക്കണം റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത് എന്ന് അനുമാനിക്കാം.

സൗദിയിലെ ആശുപത്രികളിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ ആശുപത്രികളുടെ നേരിട്ടുള്ള സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പിന് കീഴില്‍ പോകാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത്തരം ഇടനിലക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ചൂഷണം കൂടുതലായിരിക്കും എന്നത് തന്നെ കാരണം. ഇങ്ങിനെ എത്തുന്നവരെ ആവശ്യാനുസരണം ഹോസ്പിറ്റലുകളിലെക്ക് ജോലിക്കായി അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ആശുപത്രി നല്‍കുന്ന മുഴുവന്‍ ശമ്പളവും നഴ്സിന് ലഭിക്കില്ല. ആശുപത്രിയും മാന്‍പവര്‍ സപ്ലൈ കമ്പനിയും തമ്മിലുള്ള ധാരണ പ്രകാരം പ്രതിഫലം വാങ്ങി അതില്‍ നിന്നും കമ്പനിയുടെ വിഹിതം എടുത്തതിനു ശേഷം മാന്‍പവര്‍ സപ്ലൈ കമ്പനിയും നഴ്സും തമ്മിലുള്ള കരാര്‍ പ്രകാരമുള്ള വേതനം മാത്രമേ ലഭിക്കൂ.

ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ മാത്രമല്ല, നേരിട്ടുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റിലൂടെ വരുന്ന നഴ്സുമാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ആയിരിക്കും മാന്‍പവര്‍ സപ്ലൈ കമ്പനി നല്‍കുക. പല സ്ഥലങ്ങളിലായി ജോലി ചെയ്യേണ്ടിയും വന്നേക്കാം. ആശുപത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് അല്ലാത്തതിനാല്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ കുറവുണ്ടാകും. താമസം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലും ആശുപത്രികള്‍ നേരിട്ട് നല്‍കുന്ന സൗകര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടാവാറില്ല.

മാന്‍പവര്‍ സപ്ലൈ കമ്പനിയുമായി രണ്ടു വര്‍ഷ കരാര്‍ ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനിടയില്‍ അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ടായാല്‍ പോലും നാട്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ അനുവാദം നല്‍കാത്ത നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്ന ഭീതി മൂലം പലപ്പോഴും വലിയ തുക സെക്യൂരിറ്റി ആയി നല്‍കിയും ആള്‍ ജാമ്യം നല്‍കിയും ഒക്കെയായിരിക്കും ഇത്തരത്തില്‍ എത്തിയ പല നഴ്സുമാരും അത്യാവശ്യ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ നാട്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ അനുവാദം നല്‍കുക.

അവകാശത്തിനു വേണ്ടി ശബ്ദിച്ചാല്‍ സൗദിയിലെ നിയമങ്ങളും നടപടി ക്രമങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊണ്ട് നിശ്ശബ്ദരാക്കുകയും ചെയ്യും. പലപ്പോഴും കമ്പനിയുമായി പിണങ്ങുന്ന നഴ്സുമാര്‍ക്ക് നിയമ പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളോ എക്സ്പീരിയന്‍സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പോലുള്ളവയോ നല്‍കാതെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. നാട്ടില്‍ നിന്ന് പോകുമ്പോഴോ, സൗദിയില്‍ എത്തിയതിനു ശേഷമോ ഒപ്പിടുവിക്കുന്ന പല പേപ്പറുകളും ഉപയോഗിച്ചും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്.

നഴ്സുമാരുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഇഖാമ പുതുക്കിയ ശേഷം പിന്നീട് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനു വന്‍തുക ആവശ്യപ്പെട്ട സംഭവം പോലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.  പലപ്പോഴും സഹായത്തിനു ആരുമില്ലാതെ ഏകപക്ഷീയമായി സപ്ലൈ കമ്പനിയുടെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ച് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് നഴ്സുമാര്‍ ചെയ്യുന്നത്.

പ്രവൃത്തി പരിചയം അധികം ആവശ്യമില്ല, യോഗ്യത പരീക്ഷ നാട്ടില്‍ നിന്ന് തന്നെ പാസാകേണ്ടതില്ല, മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറാനുള്ള ഒരു വഴിയായി ഉപയോഗിക്കാം തുടങ്ങിയ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നല്‍കിയാണ്‌ പലരെയും ഇത്തരക്കാര്‍ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ട് വരുന്നത്. പലപ്പോഴും സൗദിയില്‍ എത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും തങ്ങള്‍ക്കും ആശുപത്രിക്കും ഇടയില്‍ മറ്റൊരു ഏജന്‍സി കൂടി ഉണ്ടെന്ന് നഴ്സുമാര്‍ മനസ്സിലാക്കുക.

അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് പല നഴ്സുമാരും ചതിയില്‍ പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രേഖകള്‍ നല്‍കുന്ന നടപടി ക്രമങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നത് ആശുപത്രിയുടെ നേരിട്ടുള്ള സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പിനു കീഴിലാണ് എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക.

 

പ്രവാസി കോർണർ അപ്ഡേറ്റുകള്‍ ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതിനായി വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പിൽ അംഗമാകുന്നതിനായി ഈ ലിങ്കിൽ ക്ലിക് ചെയ്യുക. https://chat.whatsapp.com/DtW7D99bYc62sJ1L3kbxwg

ഫേസ് ബുക്കിലൂടെ പ്രവാസി കോര്‍ണര്‍ അപ്ഡേറ്റുകള്‍ ഉടനെ ലഭിക്കുന്നതിനായി ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക https://www.facebook.com/PravasiCornerOfficial

Continue Reading
LATEST2 weeks ago

വിസിറ്റ്-പുതിയ വിസക്കാര്‍ക്ക് അപ്ഡേഷന്‍, യാത്ര മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം, 93 അംഗീകൃത പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങള്‍: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍

LATEST2 weeks ago

സൗദിയില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് ഇല്ലെങ്കില്‍ പിഴ?, തവക്കല്‍ന, അബ്ഷീര്‍: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍.

LATEST2 weeks ago

സൗദിയിലേക്ക് നഴ്സുമാര്‍ മാന്‍പവര്‍ സപ്ലൈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി പോകുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക

LATEST2 weeks ago

ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ്, റീ എന്‍ട്രി, ഇലക്ട്രോണിക് തൊഴില്‍ കരാര്‍, ഒരു ലക്ഷം റിയാല്‍ പിഴ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

LATEST2 weeks ago

സൗദിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവാസികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി

LATEST3 weeks ago

സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു ആവശ്യപ്പെട്ട ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് സംശയങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍ .

LATEST3 weeks ago

സൗദി ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം. വിസിറ്റിംഗ് വിസ, പുതിയ വിസ, റീ എന്‍ട്രിയില്‍ പോകുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

LATEST3 weeks ago

സൗദി ചാര്‍ട്ടേഡ്‌ ഫ്ലൈറ്റ്‌, ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍, ബോര്‍ഡര്‍ നമ്പര്‍, എയര്‍പോര്‍ട്ട് പരിശോധന, ഫൈനല്‍ എക്സിറ്റ്: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

LATEST3 weeks ago

അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ്, തവക്കല്‍നയില്‍ നോണ്‍ ഇമ്മ്യൂണ്‍, സൗദി കര്‍ഫ്യൂ: സൗദി പ്രവാസികളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി

LATEST4 weeks ago

സിഹത്തി, തവക്കല്‍ന, ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ്, രാജകാരുണ്യം, ഇഖാമ പുതുക്കല്‍: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

LATEST4 weeks ago

“വന്‍ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് പഠിക്കാന്‍ ഏറെയുള്ള ജീവിതം”. ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ വിജയ രഹസ്യങ്ങള്‍ പങ്കു വെക്കുന്ന ഓര്‍മ്മ കുറിപ്പ്.

LATEST4 weeks ago

സൗദിയില്‍ ഒമിക്രോണ്‍ ആരോഗ്യ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ വിദേശികളുടെ യാത്രാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലക്കും

LATEST4 weeks ago

ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍, 22.12.2021

LATEST4 weeks ago

ഹാരീസ് ബീരാനും അജ്മല്‍ മുഫീദും കെ.എം.ഡബ്ലിയു.എ യുടെ പുതിയ സാരഥികള്‍. മലയാളി വിദ്യര്‍ത്ഥിനിക്ക് ആദരം

LATEST4 weeks ago

സൗദി അറേബ്യ വീണ്ടുമൊരു യാത്രാ നിയന്ത്രണത്തിലേക്കോ? സൗദി പ്രവാസികളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി.

LATEST4 weeks ago

സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍.

LATEST4 weeks ago

സൗദി അറേബ്യ വീണ്ടുമൊരു യാത്രാ നിയന്ത്രണത്തിലേക്കോ? സൗദി പ്രവാസികളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി.

LATEST4 weeks ago

സൗദിയില്‍ ഒമിക്രോണ്‍ ആരോഗ്യ ഭീഷണി ഉണ്ടാക്കില്ല. പക്ഷേ വിദേശികളുടെ യാത്രാ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലക്കും

LATEST2 weeks ago

സൗദിയില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് ഇല്ലെങ്കില്‍ പിഴ?, തവക്കല്‍ന, അബ്ഷീര്‍: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍.

LATEST3 weeks ago

സൗദി ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം. വിസിറ്റിംഗ് വിസ, പുതിയ വിസ, റീ എന്‍ട്രിയില്‍ പോകുന്നവര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

LATEST4 weeks ago

ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ്: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍, 22.12.2021

LATEST3 weeks ago

സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു ആവശ്യപ്പെട്ട ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് സംശയങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍ .

LATEST4 weeks ago

സിഹത്തി, തവക്കല്‍ന, ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ്, രാജകാരുണ്യം, ഇഖാമ പുതുക്കല്‍: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

LATEST3 weeks ago

അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ്, തവക്കല്‍നയില്‍ നോണ്‍ ഇമ്മ്യൂണ്‍, സൗദി കര്‍ഫ്യൂ: സൗദി പ്രവാസികളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി

LATEST2 weeks ago

സൗദിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രവാസികള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങള്‍ വിശദമായി

LATEST2 weeks ago

ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ്, റീ എന്‍ട്രി, ഇലക്ട്രോണിക് തൊഴില്‍ കരാര്‍, ഒരു ലക്ഷം റിയാല്‍ പിഴ തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ച് സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ച് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

LATEST2 weeks ago

വിസിറ്റ്-പുതിയ വിസക്കാര്‍ക്ക് അപ്ഡേഷന്‍, യാത്ര മുടങ്ങുന്ന സാഹചര്യം, 93 അംഗീകൃത പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങള്‍: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ആവര്‍ത്തിച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള മറുപടികള്‍

LATEST2 weeks ago

സൗദിയിലേക്ക് നഴ്സുമാര്‍ മാന്‍പവര്‍ സപ്ലൈ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വഴി പോകുന്നത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക

LATEST3 weeks ago

സൗദി ചാര്‍ട്ടേഡ്‌ ഫ്ലൈറ്റ്‌, ആര്‍.ടി.പി.സി.ആര്‍, ബോര്‍ഡര്‍ നമ്പര്‍, എയര്‍പോര്‍ട്ട് പരിശോധന, ഫൈനല്‍ എക്സിറ്റ്: സൗദി പ്രവാസികള്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങള്‍

LATEST4 weeks ago

“വന്‍ വിജയം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് പഠിക്കാന്‍ ഏറെയുള്ള ജീവിതം”. ഇബ്രാഹിം ഹാജിയുടെ വിജയ രഹസ്യങ്ങള്‍ പങ്കു വെക്കുന്ന ഓര്‍മ്മ കുറിപ്പ്.

Trending

error: Content is protected !!